Hyppää sisältöön
Media

Sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevat lainsäädäntömuutokset voimaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2022 12.57
Tiedote
Sairaanhoitajat tietokoneella

Tasavallan presidentti vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädännön muuttamista koskevat lait 20.5. ja lainmuutokset tulevat voimaan osittain jo 25.5.2022 lukien.

Kuntien hyvinvointialueille tuottamien tukipalvelujen yhtiöittämiselle on yhden vuoden siirtymäaika, jos kunta on tuottanut kyseisiä palveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai pelastustoimen käyttöön ennen vuotta 2023 ja myynti alittaa EU-kynnysarvot. Hyvinvointialue voi myös siirtymäaikana ostaa palveluja kunnilta kilpailuttamatta, jos hankinta alittaa EU-kynnysarvot. Hyvinvointialue voi samoin edellytyksin tuottaa palveluja kunnalle, jos sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on tuottanut niitä kunnalle ennen vuotta 2023. Lisäksi säädetään myynnin hinnoittelusta, kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta sekä henkilöstön siirtymisestä liikkeenluovutuksena sopimuksen päätyttyä.

Hyvinvointialueiden tiedonsaantioikeus laajenee siten, että hyvinvointialueilla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja silloin, kun tiedot ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon ja palvelujen jatkuvuuden sekä hoitoon ja palveluun liittyvien yksilökohtaisiin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Lainmuutoksilla täsmennettiin myös ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun sopimuksenvaraista siirtoa, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, asiakirjojen siirtoa, valtionavustuksien takaisinperintää, neuvottelukuntien toimikautta sekä ensihoitokeskuksien lääkärihelikopteritoimintaa koskevia velvoitteita. Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia tarkennettiin siten, että hyvinvointialueiden tehtävämuutokset huomioidaan valtion rahoituksessa nettomenoperusteisesti.

Osa laeista tulee voimaan jo 25.5.2022 ja osa 1.1.2023.


Lisätietoa

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

Sivun alkuun