Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredningsarbetet med en särlösning för hälso- och sjukvården inleds med ett kommunmöte i Nyland

Social- och hälsovårdsministeriet
31.7.2019 15.28 | Publicerad på svenska 31.7.2019 kl. 16.07
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet inleder ett utredningsarbete som gäller en särlösning för social- och hälsovårdstjänster. Utredningsarbetet inleds med ett diskussionsmöte som ordnas för ledningen för kommunerna i Nyland och regionens centrala social- och hälsovårdsaktörer.

Diskussionsmötet ordnas den 16 augusti 2019 kl. 15.30–17.30 i Marina Congress Center i Helsingfors. Tillställningen öppnas av statsminister Antti Rinne.

Man har bjudit in ledande förtroendevalda och tjänstemannaledningen i Nylands kommuner samt andra viktiga aktörer till tillställningen för att diskutera social- och hälsovårdsreformen och beaktandet av Nylands regionala särdrag i samband med reformen.

En inbjudan till kommunernas representanter sändes den 1 augusti 2019.

Det utredningsarbete som ska inledas gäller en skrivning i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering om att utreda en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019. Syftet med utredningsarbetet är att i möjligaste mån beakta regionens särdrag i social- och hälsovårdsreformen och vid ordnandet av tjänster.

Tillställningen är öppen för media. En separat inbjudan sänds till media för att man ska kunna anmäla sig på förhand. 

Ytterligare information

Laura Lindeberg, specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]
Inbjudan

Sivun alkuun