Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvakomitean työssä alkaa nyt seuraava vaihe

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2021 9.44
Kolumni
Pasi Moisio

Sosiaaliturvakomitea määritteli viime kesänä sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta. Komitean jaostot ja tutkijaverkosto ovat konkretisoineet näitä kokonaisuuksia talven aikana omissa ongelmaraporteissaan. Raporttien luonnoksia on jo käsitelty komitean aikaisemmissa kokouksissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kaikkien neljän ongelmakokonaisuuden raporttiluonnoksia tarkastellaan yhdessä kokonaisuutena. Sosiaaliturvan keskeiset ongelmat koskettavat lähtökohtaisesti monia sosiaaliturvan osia, joten on tärkeää, että komitea tarkastelee niitä kokonaisuutena. Jaostojen ja tutkijaverkoston asiantuntijat viimeistelevät ongelmaraportit syksyn aikana komitean palautteen pohjalta.

Sosiaaliturvauudistuksen tilannekuvaa ja ongelmanmäärittelyä on nyt tehty vuosi vaikeissa olosuhteissa. Jaostojen asiantuntijat ja tutkijaverkosto ovat joutuneet työskentelemään etänä ilman etukäteissuunnitelmaa, ja samaan aikaan monen valmisteluun osallistuneen työajan on täyttänyt pandemiakriisin hoitoon liittyvät tehtävät. Tämä huomioiden komitean valmistelukoneisto on onnistunut äärimmäisen hyvin tehtävässään konkretisoida komitean määrittelemiä sosiaaliturvan keskeisiä ongelmakokonaisuuksia. Tämä on hyvä pohja aloittaa suunnitelman mukaisesti seuraava työvaihe.  

Komitean kannanotot kuvaavat uudistuksen peruslinjaukset

Komitea aloittaa toukokuun kokouksessa keskustelun siitä, mitä sosiaaliturvan ongelmia se haluaa lähteä ratkomaan. Syksyn aikana komitean on tarkoitus laatia ongelmaraportteihin kannanotot, joissa kuvataan jatkovalmisteluun vietävät ongelmat, tavoite niiden ratkaisulle sekä linjaukset sosiaaliturvan perusperiaatteista, joiden pohjalta ratkaisuja ongelmiin lähdetään etsimään. Tutkimus- ja arviointijaosto on tuottanut raporttiluonnoksen sosiaaliturvan perusrakenteista ja -valinnoista tukemaan keskustelua uudistusten linjauksista. 

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajisto on laatinut kannanottojen rakenteeksi luonnoksen, joka pohjautuu ongelmaraporttien materiaaleihin ja työhön. Komitea tai jaostot eivät ole sitoutuneet luonnokseen, vaan se toimii keskustelun avaajana kannanottojen rakenteesta komiteassa. Puheenjohtajisto työstää kannanottojen rakenteen luonnosta komitean palautteen mukaisesti komitean 24.5. työkokoukseen, jossa keskustelu kannanottojen rakenteesta jatkuu. Raporttien ja kannanottojen luonnoksien työstäminen jatkuu rinnakkain vähintään koko syksyn. 

Komitean työssä alkaa nyt seuraava vaihe, kun aloitetaan keskustelu siitä, mitä ongelmia halutaan lähteä ratkaisemaan ja mihin suuntaan – ja mihin mahdollisesti ongelmiksi koetuista asioista ei lähdetä etsimään ratkaisuja. Syksyn aikana työstettävät raportit ja kannanotot tulevat muodostamaan pohjan ja rakenteen hallituskauden lopussa valmistuvalle sosiaaliturvakomitean välimietinnölle, jossa kuvataan tiekartta sosiaaliturvan vaiheittaiselle kokonaisuudistukselle. Komitea aloittaa suunnitelman toteutuksen seuraavalla hallituskaudella.

Pasi Moisio

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja
 

Sivun alkuun