Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pasi Moisio: Sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenillä yhteisiä näkemyksiä sosiaaliturvan ongelmista

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.5.2020 9.43
Kolumni
Pasi Moisio

Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva komitea on aloittanut työnsä sosiaaliturvaan liittyvien ongelmien kartoituksella. Komitean kansanedustajajäseniltä on kerätty alustavia näkemyksiä siitä, mitä ovat ne sosiaaliturvan keskeiset ongelmat, joihin komitean tulisi etsiä ratkaisuja. Vielä ei siis pyritä etsimään ratkaisuja ongelmiin, vaan määrittelemään ratkaistavia ongelmia.

Komitean jäsenillä on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia sosiaaliturvan keskeisistä ongelmista, mutta myös samoja kokonaisuuksia nousee selvästi esiin. Ongelmien kartoittamista ja työstämistä jatketaan toukokuun ajan yhdessä komitean jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden kanssa etätyöskentelynä. Tarkoituksena on tuottaa materiaalia keskustelun pohjaksi komitean seuraavaa kesäkuun kokousta varten.

Yhteneviä näkemyksiä on havaittavissa monista yleisen tason ongelmista. Ne ovat olleet esillä myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja TOIMI-hankkeessa. Komitean työtä valmistelleessa parlamentaarisessa TOIMI-hankkeessa saavutetut yhteiset linjaukset sosiaaliturvauudistuksen perusteista ja lähtökohdista ovatkin pohja komitean työn alkamiselle.

Sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenten alustavien näkemysten mukaan sosiaaliturvan keskeisiä ongelmia on ainakin seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Sosiaaliturvan monimutkaisuus ja vaikeaselkoinen byrokratia: etuuksien, käsitteiden ja määräytymisperusteiden runsaus, ristiriitaisuudet ja vastaamattomuus asiakkaan elämäntilanteen kanssa vaikeuttavat sosiaaliturvan hahmottamista, hakemista ja ennakoimista. 
  • Sosiaaliturvan yhteensovittaminen työn, yrittäjyyden ja muuttuvien elämäntilanteiden kanssa: sosiaaliturva ei ole joustava tai ennakoitava muuttuvissa työ- ja elämäntilanteissa, ja sosiaaliturvan kannustin- ja byrokratialoukut heikentävät työnteon taloudellisia kannusteita.
  • Toimeentulotuen ja asumistuen asema sosiaaliturvassa: toimeentulotuesta on muodostunut perusturvan ja asumistuen pysyväisluonteinen täydentäjä, asumisen tuet ja asuntopolitiikka ovat irrallaan ja eivät tue toisiaan.
  • Palvelujen irrallisuus etuuksista: työllisyys- ja sote-palveluiden puute, vääräaikaisuus ja huono kohdentuminen niitä tarvitseville etuuksien saajille.

Sosiaaliturvan ratkaistavia ongelmia joudutaan käsittelemään alkuvaiheessa pakostakin hyvin yleisellä tasolla. Komitean jaostojen ja asiantuntijoiden ensimmäinen tehtävä on auttaa komiteaa konkretisoimaan ratkaistavat ongelmat - eli tarkentamaan mikä nykyisessä sosiaaliturvassa tarkalleen ottaen aiheuttaa kyseisen ongelman. Tämä sosiaaliturvan ongelmien konkretisointi on kuukausien, ellei vuosien työ. Komitean jäsenten tulee saavuttaa riittävä yhteisymmärrys siitä, mikä nykyisessä sosiaaliturvassa aiheuttaa ongelman, jotta sosiaaliturvauudistus voi edetä ratkaisuvaihtoehtojen tarkasteluun.

Komitean jaostoilla ja pysyvillä asiantuntijoilla on keskeinen rooli tukea komitean kansanedustajajäseniä, kun komitea pyrkii löytämään yhteisymmärrystä uudistuksen kaikissa vaiheissa – alkaen ratkaistavien ongelmien määrittelystä ja tilannekuvan rakentamisesta aina lopulta uudistuksen tiekartan laadintaan ja toteuttamiseen.

Pasi Moisio, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja

Sosiaaliturvakomitean jäsenet ovat kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä. Lisäksi komiteaan kuuluu pysyviä asiantuntijoita. Komitean työtä tukee viisi jaostoa: työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja toimintakykyjaosto, asumisen jaosto, hallintojaosto ja tutkimus- ja arviointijaosto.

Sivun alkuun