Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö tiedottavat
Sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen sosiaaliturvan vähimmäisturvan tasosta

Ulkoasiainministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2017 11.00
Tiedote 66

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 9. toukokuuta julkistetussa ratkaisussaan sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistason Suomessa olevan riittämätön tarkastellessaan yli 45-vuotiaiden irtisanottujen henkilöiden työmarkkinatuesta ja asumistuesta koostuvaa toimeentuloturvaa.

Ratkaisussa tarkasteltiin vuoden 2014 työmarkkinatuen ja vuonna 2013 maksetun keskiarvoisen asumistuen tasoa suhteessa suomalaisten keskituloon. Komitea totesi vähimmäisetuudet liian mataliksi kattaakseen tuensaajan perustarpeet Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämällä tavalla. Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella, eikä ota laskelmissaan huomioon toimeentulotukea ja sen mahdollisia muita osia.

Suomi katsoo, että vähimmäisturvan riittävyyttä arvioitaessa tulisi huomioida Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, joka muodostuu rahana maksettavien sosiaalietuuksien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatoista ja -helpotuksista. Rahana maksettavien etuuksien kokonaisuus muodostuu puolestaan työmarkkinatuesta ja kussakin tapauksessa, asumistuen ja toimeentulotuen osalta, tuensaajan henkilökohtaisen taloudellisen tuen tarpeen arvioinnista.

Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.

Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Peruskirjan oikeudet on taattava kaikille sopimusvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjan valvonta perustuu sen täytäntöönpanoa koskeviin raportteihin, joita sopimusvaltiot antavat määräajoin. Lisäksi työmarkkinaosapuolet ja tietyt järjestöt voivat tehdä kanteluita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle peruskirjan määräysten puutteellisesta täytäntöönpanosta.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Maija Iles, STM, p. 02951 63237
Neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti, STM, p. 02951 63288 (työmarkkinatuki).
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, STM, p. 02951 63305 (toimeentulotuki)
Yksikönpäällikkö Krista Oinonen, UM, p. 0295 351 172 (Euroopan sosiaalinen peruskirja)

Sivun alkuun