Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatio uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.5.2020 13.00
Tiedote 130/2020
Kyltti, jossa lukee sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) on perustettu kolme uutta osastoa. Muutoin ministeriön osastot ja organisaatio säilyvät entisellään. Uudet osastot aloittavat toimintansa 1.6.

Kolme uutta osastoa ja niiden yksiköt ovat:

Turvallisuus ja terveys -osasto (TUTO)

  • Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö (HYT)
  • Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö (BILA)
  • Valmiusyksikkö (VAL)

Yhteisöt ja toimintakyky -osasto (YTO)

  • Lapset ja nuoret -yksikkö (LANU)
  • Toimintakyky -yksikkö (TOK)
  • Yhteiset palvelut -yksikkö (YPA)
  • STEA (itsenäinen viranomainen)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto (APO)

  • Palvelujärjestelmäyksikkö (PAL)
  • Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö (ASI)

Uudet osastot tulevat hyvinvointi- ja palveluosaston (HPO) tilalle.

Turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö on Päivi Sillanaukee. Hän toimi aikaisemmin hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkönä. Yhteisöt ja toimintakyky -osaston sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston osastopäälliköiden virat ovat haussa 1.6. saakka ja tavoitteena on täyttää ne mahdollisimman pian. Tuija Kumpulainen johtaa väliaikaisesti YTO:a ja Annakaisa Iivari APO:a siihen saakka, kunnes uudet osastopäälliköt nimetään.

Linkit uusien osastojen tarkempiin esittelyihin ovat tämän tiedotteen lopussa.

Miksi kolme uutta osastoa?

Aiemmin sosiaali- ja terveysministeriössä oli neljä osastoa. Niistä hyvinvointi- ja palveluosasto oli suurin ja sen vastuulla oli runsaasti asioita. Osastolla työskenteli yhteensä lähes 180 henkilöä, joista varsinaisissa ministeriön tehtävissä noin 130 henkilöä ja loput osaston yhteydessä toimivassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa (STEA). Uudet osastot ovat kooltaan noin 40–50 henkilöä. Lisäksi STEA toimii YTO:n yhteydessä.

Uusi osastojako perustuu pääosin hyvinvointi- ja palveluosaston aiempaan yksikköjakoon. Kokonaan uusi yksikkö on turvallisuus ja terveys -osastolle koottu bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö, jolle kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan laaja kokonaisuus. Muiden yksiköiden välisiin työnjakoihin on tehty pieniä tarkennuksia.

Jatkossakin yksittäisen osaston vastuulla on sekä terveys- että sosiaaliasioita. Palveluita ja ehkäisevää toimintaa käsitellään kokonaisuutena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy kaikkien kolmen osaston tehtävissä. Se on uudistuksen jälkeenkin organisaation läpileikkaava teema.

STM:n organisaation ja osastojen uudistusta on suunniteltu ja valmisteltu vuoden 2019 syyskuusta. Ministeriön henkilöstö osallistui uudistukseen alkuvaiheista asti. Uusi osastojako perustuu hyvinvointi- ja palveluosaston henkilöstön omiin ehdotuksiin.

"STM:n henkilöstöltä tuli jo vuoden 2019 syyskuussa tehdyssä kyselyssä toiveita, että hyvinvointi- ja palveluosasto jaettaisiin useampaan osastoon. Nyt muutos on saatu tehtyä. Uudistus selkeyttää ministeriön sisäistä työnjakoa ja antaa hyvän pohjan ministeriön kaikkien osastojen väliselle yhteistyölle", kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo.

Huomio: organisaatiokaaviot sekä uusien osastojen ja niihin kuuluvien yksiköiden henkilöstötiedot päivittyvät STM:n verkkosivuille myöhemmin. Myös kieliversiot teksteistä julkaistaan verkkosivuilla myöhemmin.

Lisätietoa

kansliapäällikkö Kirsi Varhila, [email protected]

Sivun alkuun