Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa uudistetaan – esitys valvontalaiksi lausunnolla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 9.41
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut erillislakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää valvonnan toimintatapoja sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja palvelujen tuottamista. Esitysluonnoksesta pyydetään lausuntoja 25.3.2022 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki olisi yleislaki valvonnasta. Se sisältäisi sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan valvontaa koskevat säännökset. Laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Yhtenäinen rekisteröintimalli sekä julkisille että yksityisille palveluille

Lain myötä otettaisiin käyttöön uusi kattava valtakunnallinen rekisteri, johon sisältyisivät julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat, palveluyksiköt ja palvelut. Rekisterillä vahvistetaan ja kootaan kansallista tietopohjaa sekä väestön tiedonsaantia.

Esitysluonnoksen mukaan jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palveluntuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity palveluntuottajien rekisteriin ja että rekisteröinnistä olisi annettu päätös. 

Esityksellä vahvistettaisiin ennakkovalvontaa ja rekisteröintimenettely koskisi sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia oikeudellisesta muodosta riippumatta. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö täyttäisivät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset.

Valvontaviranomaisina toimisivat aluehallintovirastot alueillaan sekä Valvira. 

Omavalvontasäännöksiä vahvistetaan ja kehitetään

Esityksellä vahvistettaisiin palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa. Omavalvonnan kohteena olisivat palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Valvontaviranomaisten ohjauksella ja valvonnalla varmistetaan hyvinvointialueiden kykyä vastata hyvinvointialueen asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta.

Esitysluonnoksen mukaan jokaisen palveluyksikön olisi esimerkiksi toimeenpantava suunnitelmallista omavalvontaa ja palveluntuottajien tulisi selvittää potentiaalisen työntekijän rikostausta myös iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden sote-palveluissa. 

Lisäksi palveluntuottajalla ja henkilöstöllä olisi velvollisuus ilmoittaa toiminnassa ilmenneistä asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantaneista epäkohdista sekä turvallisuutta vakavasti vaarantaneista tapahtumista, vahingoista tai vaaratilanteista sekä sellaisista puutteista, joita ei ole korjattu annetusta ohjauksesta huolimatta.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki,  
Johtaja Jaska Siikavirta
Erityisasiantuntija Anne Arvonen
[email protected] 

Tiedotetta päivitetty 11.3. klo 11.50. Palveluntuottajien rekisteri koskisi sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluntuottajia.  

Sivun alkuun