Hyppää sisältöön
Media

Gemensamma finansieringskriterier för informationshanteringsprojekt inom social- och hälsovården

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2016 14.59
Pressmeddelande 146/2016

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Innovationsfinansieringsverket Tekes och Sitra har kommit överens om att följa de kriterier som de gemensamt utarbetat när de finansierar informationshanteringsprojekt inom social- och hälsovården. Kriterierna följs i projekt i anslutning till genomförandet av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen.

Målet är att öka samordningen av finansiärer och förtydliga de olika finansiärernas roller och arbetsfördelningen mellan dem vid finansieringen av informationshanteringen inom social- och hälsovården. Ett annat mål är att kanalisera finansieringen för genomförandet av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen.

Med hjälp av gemensamma kriterier kan projektutvärderare och de som ansöker om finansiering säkerställa att projekten följer de nationella riktlinjerna. Kriterierna minskar/avlägsnar också överlappande och motstridig finansiering av utvecklingsprojekt.

Ytterligare information

Anne Kallio, utvecklingschef, SHM, tfn 0295 163 366
Antti Eskola, handelsråd, ANM, tfn 0295 064 820
Jouko Narikka, budgetråd, FM, tfn 0295 530 017
Antti Kivelä, direktör, Sitra, tfn 0294 618 265
Pekka Kahri, direktör för informationstjänsterna, THL, tfn 0295 246 146
Raimo Pakkanen, ledande expert, Tekes, tfn 0295 055 829

Sivun alkuun