Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointialueiden tukena – Yhteistyö ei lopu, vaan tiivistyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 13.20
Uutinen

STM:n, THL:n ja Kuntaliiton yhteinen seminaaripäivä 6.9.2022 pureutui sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin hyvinvointialueilla. Tilaisuudessa kuultiin myös kokemuksia hyvinvointialueiden valmistelusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton AKUSTI-foorumin kanssa yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin seminaaripäivän teemalla ”kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointialueiden tukena”. Tilaisuuteen oli kutsuttu kansallisissa kokonaisarkkitehtuuriryhmissä toimivia alueellisia terveydenhuollon toimijoita sekä keskeisten sidosryhmien edustajia. 

Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen tapa suunnitella toimijoiden, prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuuritoiminnassa keskeiset tuotokset ovat tavoitetilakuvaukset, kehittämistarpeiden priorisointi sekä tiedonhallinnan linjaukset. 

Tietoa päätöksenteon tueksi ja enemmän irti investoinneista

Tilaisuuden työpajoissa käsiteltävät teemat liittyivät asiointiin ja omahoitoon, asiakastiedon ensisijaiseen ja toissijaiseen käyttöön sekä hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuriin. Lisäksi päivän aikana tarkasteltiin vähimmäistietosisällön valmisteluun liittyvää arkkitehtuuria ja asetuksen valmistelutilannetta. Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet tarvitsevat järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. 

Seminaaripäivän puheenvuoroissa todettiin hyvinvointialueiden käynnistymisen merkitsevän muutosta siinä, miten vuoropuhelu kansallisen ja alueellisen tason välillä järjestetään. Keskustelua arkkitehtuurisuunnittelusta on käyty jo pitkään, mutta nyt keskustelukumppanit osittain muuttuvat ja yhteistyö jatkuu hyvinvointialueiden kanssa. Lapin hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä kertoi, miten alueellisessa suunnittelussa hyödynnetään kokonaisarkkitehtuuria. IT-arkkitehti Marko Pylkkänen 2M-IT:stä esitteli palvelun tarvearvioinnin ja ohjauksen yhteistyöhanketta Pataa.

Kokonaisarkkitehtuuriverkostoja pidettiin toimivina yhteistyöfoorumeina, jotka mahdollistavat hyvien käytäntöjen jakamisen ja kokonaiskuvan muodostamisen. Samalla voidaan tuottaa ymmärrettäviä kuvauksia päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Investoinneista saadaan paremmin hyötyä, kun kokonaisarkkitehtuuri on hallinnassa. Toiveissa oli myös kaikille alueille yhteinen pohja tiedonhallintamalliin ja yhteiseen käsitteistöön. Hyvinvointialueille olisikin tärkeää hankkia arkkitehtuuriosaamista.

Julkaistut versiot kokonaisarkkitehtuureista sekä muista arkkitehtuurituotoksista ovat Yhteistyötilassa.

Lisätietoja

Riikka Vuokko, asiakastiedon ensisijainen käyttö, asiointi ja omahoito
Jukka Lähesmaa, asiakastiedon toisiokäyttö
Inari Otonkoski, hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri
Anna Väinälä, sote-kokonaisarkkitehtuuritoiminnan koordinointi 

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun