Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat nousevat hieman vuonna 2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 15.02
Tiedote 339/2021

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset. Laissa ja asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022. 

Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton euromäärä hieman nousevat. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja.

Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Asiakasmaksulaissa ja –asetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja.

Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu asiakasmaksujen enimmäiseuromäärät ennen indeksitarkistusta sekä sen jälkeen.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Marjo Kekki, p. 0295 163 253
hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 0295 163 092
[email protected]

Sivun alkuun