Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Seurantakysely kartoitti tukitoimintoja tulevien maakuntien väliaikaishallinnoissa

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö
29.6.2017 10.27
Uutinen

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tilannetta kartoitetaan säännöllisillä seurantakyselyillä. Kesäkuun kyselyssä maakuntien muutosjohtajat vastasivat muun muassa tulevan väliaikaishallinnon resursointia koskeviin kysymyksiin.

Kyselyn tulosten perusteella kaikilla alueilla on valmius käynnistää väliaikaishallinnon toiminta heti kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on vahvistettu. Kun uudet maakunnat perustetaan, jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin. Se vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä ja käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto aloittaa.

Väliaikaishallintoon tarvitaan laaja-alaista hankintaosaamista

Muutosjohtajilta kysyttiin, miten tukitoiminnot ja viestintä on resursoitu väliaikaishallinnossa. Vastausten perusteella maakunnat varautuvat väliaikaishallinnoissaan talouden, viestinnän, tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuksiin palkkaamalla näihin joko kokoaikaisen tai osa-aikaisella vastuuhenkilön.

Väliaikaishallinnon hankinta-asioista vastaavan koko- tai osa-aikaisen henkilön sen sijaan ilmoitti palkkaavansa vain seitsemän maakuntaa kahdeksastatoista. Siirtyvät sopimukset, palveluiden monipuolistuva tuotantotapa sekä järjestäjän ja tuottajan erottaminen edellyttävät kuitenkin tulevissa maakunnissa laaja-alaista hankintaosaamista. Esivalmistelun lisäbudjetista myönnettävä rahoitus antaa maakunnille mahdollisuuden ottaa tämä tarve huomioon.

Suurin osa muutosjohtajista ilmoitti, että viestinnän vastuuhenkilö toimii väliaikaishallinnossa osa-aikaisesti tai että viestintävastuu on jaettu useamman henkilön kesken. Jos väliaikaishallinnon viestintävastaavaksi ei nimetä yhtä kokoaikaista viestinnän ammattilaista, maakuntien on varmistettava viestinnän strateginen kokonaisnäkemys ja -koordinaatio sekä riittävä tiedonkulku muilla keinoilla.

Neuvottelut käynnissä ylimaakunnallisesta yhteistyöstä

Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin, miten maakunnat aikovat järjestää ylimaakunnallisen yhteistyön sitä vaativilla osa-alueilla. Vastauksissa todettiin neuvottelujen olevan käynnissä maakuntien kesken.

Osa muutosjohtajista arveli ylimaakunnallisen toiminnan sujuvan sote-yhteistyöalueiden mukaan. Vastauksissa kuitenkin todettiin, että esimerkiksi ely-keskuksilta maakunnille siirtyvien tehtävien kohdalla on harkittava tarkkaan, millä osa-alueilla ylimaakunnallista yhteistyötä tarvitaan.

Lisätietoja

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 0295 163 723, [email protected]
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, VM, p. 0295 530 549, [email protected]

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun