Hyppää sisältöön
Media

SHM och ANM informerar
Utredare: Långtidsarbetslösas och partiellt arbetsföras faktiska servicebehov bör utredas bättre än i nuläget

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 10.33
Pressmeddelande

Utredarna Tuija Oivo och Raija Kerätär anser att personer som behöver sådana tjänster som stöder ar-bets- och funktionsförmågan och delaktighet i arbetslivet måste identifieras bättre än för närvarande. Samtidigt bör det göras en bedömning av hur många långtidsarbetslösa som de facto är arbetsoförmögna och omfattas av fel typ av förmån.

”För närvarande nås de arbetslösa inte av tjänster som stöder arbetsförmågan samt förmåner och möjlig-heter till delaktighet”, konstaterar Oivo och Kerätär.

Utredarna anser att det bör inledas ett strategiskt arbetsförmågeprogram som sträcker sig över regeringsperioderna.

Utredarna, som hade tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, överlämnade sin rapport i dag den 15 november 2018 till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström.

För sysselsättning behövs långsiktigt samarbete

Utredarna konstaterar att långtidsarbetslösa klienters servicebehov, arbetsförmåga och behov av rehabilitering inte utreds på ett tillräckligt individuellt och multiprofessionellt sätt, vilket leder till att många arbetslösa faller utanför service- och förmånssystemen. Arbetsmarknaden stöder inte de partiellt arbetsföras delaktighet i arbetslivet i tillräcklig utsträckning.

Som grund för det multiprofessionella samarbetet bör det inledas ett program för arbetsförmåga, en tvärsektoriell och långsiktig helhet för att öka partiellt arbetsföras och långtidsarbetslösas delaktighet i arbetslivet och säkerställa att de får de tjänster och förmåner som de behöver.

Programmet ska resultera i ett verkningsfullare och effektivare servicesystem för att stödja arbetsförmågan, en mer inkluderande arbetsmarknad samt ett enhetligt och sporrande förmånssystem som stöder de partiellt arbetsföras delaktighet i arbetslivet.

Ytterligare information

Tuija Oivo, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0168, [email protected]
Raija Kerätär, rehabiliteringsläkare, tfn 040 535 6935, [email protected]

Sivun alkuun