Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjauksesta valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.12.2016 14.43
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehdyn raportin mukaan ympäristöterveydenhuollon ohjausta pitäisi uudistaa ja yhdenmukaistaa. Ohjauksen suurimpia ongelmia ovat epäyhtenäisyys ja tiedon kulun ja vuorovaikutuksen puutteet.

Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat valtakunnallisesti maa- ja metsätalousministeriön alainen Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ja sosiaali- ja terveysministeriön alainen Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira). Alueellisesti valvontaa ohjaavat aluehallintoviranomaiset (AVIt).

Selvityksen Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus – tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtojen arviointi ovat tehneet Outi Lepistö ja Matti Karuvaara. He ehdottavat, että terveydensuojelun valvonnan ja tupakkavalvonnan ohjaus siirtyisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon valvonnasta vastaisi nykyiseen tapaan Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakuntien vastuulle 1.1.2019 lukien. Samassa yhteydessä aluehallintovirastojen ohjausresurssit on tarkoitus koota yhteen kesk

Lisätietoja

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311, [email protected]

Sivun alkuun