Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Sosiaalityössä viranomaistehtäviä on vaikea eriyttää asiakastyöstä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2019 13.49
Uutinen

Sosiaalityössä on epätarkoituksenmukaista ja joskus jopa mahdotonta eriyttää eri toimijoille julkisen vallan käyttöä sisältävät viranomaistehtävät ja vuorovaikutteinen palvelutoiminta. Jos osa sosiaalityöstä halutaan siirtää julkisen hallinnon ulkopuolisille toimijoille, julkisen vallan käytön ja palvelutoiminnan yhteys pitää turvata ja siirrosta säätää laissa nykyistä täsmällisemmin, linjataan tuoreessa selvityksessä.

Selvityksessä pohditaan, missä määrin sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalityössä on kyse julkisen vallan käytöstä ja miten tämä pitäisi ottaa huomioon palvelujen kehittämisessä.

Sosiaalityössä käytetään julkista valtaa useissa tilanteissa

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt vastaavat suunnitelmallisesta asiakastyöstä ja siihen liittyvästä psykososiaalisesta tuesta sekä julkisen vallan käyttöä sisältävistä tehtävistä, kuten palvelutarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelman laatimisesta ja viranomaispäätöksistä. Kokonaisvastuu sosiaalityön prosessista on asiakkaan omatyöntekijällä, joka pääsääntöisesti on sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Selvityksen mukaan tämä käytäntö on toimiva niin asiakkaan kuin työntekijän kannalta. Joissakin kunnissa prosessi on kuitenkin voitu hajauttaa eri toimijoille, jolloin sosiaalityöntekijä saattaa vastata lähinnä laissa edellytetystä päätöksenteosta.

Sosiaalihuoltolakia olisi perusteltua täsmentää niin, että asiakkaan omatyöntekijä vastaa viranhaltijana kokonaisvaltaisesti sekä sosiaalityön viranomaistehtävistä että suunnitelmallisesta työskentelystä.

Joustavuutta asiakkaiden ohjaamiseen ja päätöksentekoon

Selvityksen mukaan viranomaistyö voidaan nähdä työvälineenä, joka varmistaa asiakkaiden oikeusturvaa.

Viranomaistyö voidaan toteuttaa tilannekohtaisesti, kevyesti ja joustavasti. Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko ovat tehtävissä matalan kynnyksen toimipaikoissa tai sosiaalihuollon neuvonnan ja ohjauksen yhteydessä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt voivat jalkautua ja työskennellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Olennaista on kehittää toimintatapoja siten, että asiakkaat saavat palveluja joustavasti ja oikea-aikaisesti eikä viranomaistoiminta näyttäydy byrokraattisena ja kuormittavana.

Lisätietoja

Selvityshenkilöt: johtava asiantuntija Eeva Nykänen, THL, p. 029 524 7901 ja erityisasiantuntija Eeva Liukko, THL, p. 029 524 7858

Erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM, p. 0295 163 204

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki selvityksen sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Selvitys sosiaalityöstä julkisena hallintotehtävänä on osa sosiaalihuollon kehittämistä kartoittavien selvitysten sarjaa. Aiemmin ovat ilmestyneet selvitykset:

Sivun alkuun