Hyppää sisältöön
Media

Selvityksessä ehdotetaan psykoterapiakoulutuksen aseman virallistamista yliopistoissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2022 10.20
Tiedote

Eduskunnan käsittelyssä olleessa kansalaisaloitteessa kannettiin huolta psykoterapiakoulutuksen korkeista kustannuksista. Myös psykoterapian määrällisessä ja laadullisessa riittävyydessä on ollut haasteita, jotka kytkeytyvät koulutuksen toteuttamistapaan.

Nuorisopsykiatrian professori (emerita) Eila Laukkanen on selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta psykoterapiakoulutuksen nykytilaa ja haasteita. Tavoitteena oli selvittää psykoterapian nykyisen koulutusrakenteen, koulutuksen ohjauksen sekä rahoituksen kehittämistarpeet suhteessa palveluiden sisältöön ja saatavuuteen.

Suomessa psykoterapeuttikoulutusta järjestävät Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Selvityksen mukaan yliopistojen näkemys on, että psykoterapiakoulutuksen tulee pysyä yliopistoissa ja koulutusten monipuolisuus tulee säilyttää. Lisäksi psykoterapiakoulutukselle tulisi vakiinnuttaa pysyvä asema yliopistossa.

Psykoterapeuttikoulutukseen voi hakeutua ainoastaan soveltuvan perustutkintokoulutuksen ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Selvityksen mukaan koulutusten määrät, laatuelementit ja suoritettavat koulutukset ohjautuvat enemmän koulutukseen hakeutumisesta käsin kuin koulutus- tai palvelutarpeista. Tämä perustuu koulutuksen nykyiseen epäviralliseen asemaan ja omakustanteisuuteen.

Selvityshenkilö näkee koulutuksen aseman virallistamisen ratkaisuna, joka mahdollistaisi myös koulutusten kustannusten alenemisen opiskelijoille, paremman yhteyden psykiatriaan, psykologiaan sekä laajemmin terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä sitä kautta myös ohjautumisen niiden tarpeiden mukaisesti. 

Lisätietoja

Nuorisopsykiatrian professori (emerita) Eila Laukkanen, [email protected]  
Sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492, [email protected]
Lääkintäneuvos Kaisa Halinen, p. 0295 163 154, [email protected]

Sivun alkuun