Hyppää sisältöön
Media

Projekt för likvärdigt arbete utvecklar bedömningen av arbetsuppgifters kravnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 11.49 | Publicerad på svenska 3.1.2022 kl. 13.53
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett projekt för att utreda och utveckla bedömningen av arbetsuppgifters kravnivå med tanke på lönejämställdheten. Syftet med projektet Likvärdigt arbete i regeringsprogrammet är att utreda hurdana grunder man använder i olika lönesystem för att bedöma kravnivån och vilken betydelse de har med tanke på principen om lika lön. Utgående från detta kartläggs möjligheterna att skapa mer enhetliga bedömningskriterier som stöder främjandet av lika lön för sådana arbetsuppgifter som ligger på samma kravnivå.

Enligt jämställdhetslagen ska de som utför lika eller likvärdigt arbete få lika lön. Riksdagen har krävt att Statsrådet ska försöka utveckla en metod som också kan användas för att jämföra olika branschers kravnivåer på arbetsuppgifterna, dvs. likvärdigheten. Avsikten är att dra slutsatser och utarbeta rekommendationer utgående från projektets resultat.

Från teori till praxis genom pilotförsök på arbetsplatserna

Inom forsknings- och utvecklingsprojektet Likvärdigt arbete (mars 2021 - november 2022) granskas bedömningen av arbetsuppgifters kravnivå och likvärdigt arbete med tanke på lagstiftningen i Finland och EU, forskningslitteraturen samt lönesystemen enligt de centrala tjänstekollektivavtalen. Man utreder också hur lönesystemen och löneförfarandena stöder lika lön för närvarande. Målet är bland annat att utreda hur lönesystemen och de metoder som används för att bedöma kravnivån på arbetsuppgifter kan vidareutvecklas så att de främjar lika lön och likvärdigt arbete.

Syftet med den juridiska analysen är att kartlägga och bedöma den rättspraxis som hänför sig till lika lön.  Granskningen av arbets- och tjänstekollektivavtalen omfattar de bedömningskriterier och tillämpningsanvisningar i fråga om kravnivåer som används i de olika kollektivavtalen. I projektet ingår också en praktisk utvecklingsdel som genomförs i pilotorganisationerna. Utvecklingen i pilotorganisationerna börjar hösten 2021 med att utreda vilka verktyg för bedömning av kravnivån som används och hur de fungerar med tanke på lönejämställdheten och med att vidta skräddarsydda utvecklingsåtgärder i de olika organisationerna.

Mandatum Life:s belöningstjänster ansvarar för projektet som helhet och samarbetar med vicehäradshövding Harri Hietala från arbetslivs- och juridikservicen Sopla kb och överlärare TkD Johanna Maaniemi från Haaga-Helia yrkeshögskola Ab.

Kontaktuppgifter:

Social- och hälsovårdsministeriet: Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, tfn 0295163230, [email protected]

Mandatum Life Ab: TkD Sini Jämsén, projektets projektchef, ledande belöningskonsult, tfn 050 3006578, [email protected]

Sivun alkuun