Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Johanna Vuolasto:
Saako taide parantaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.5.2018 12.02
Kolumni

Useissa tutkimuksissa on tuotu esiin taiteen ja kulttuurin vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Vaikutukset ovat pitkälti samanlaisia, kuin on todennettu liikunnan ja luonnossa oleskelun vaikutuksien olevan etenkin ikääntyneemmällä väestöllä.

Eri taiteen lajeilla on todettu olevan erilaisia vaikutuksia. Tanssin vaikutuksia Parkinsonin taudin ja dementian hoidossa on tarkasteltu paljon, samoin musiikin vaikutuksia neurologisessa kuntoutuksessa.  

Taiteen tuoma katkos hoitoympäristön arkeen auttaa hetkeksi irrottautumaan kivusta ja alakulosta. Esimerkiksi sairaalaklovnien vieraillessa pienet potilaat voivat hetkeksi unohtaa pelottavat toimenpiteet ja vieraan ympäristön. Klovnien ollessa mukana lapsipotilaiden rauhoittavaa lääkitystä voidaan vähentää toimenpiteisiin valmisteluissa ja toipuminen on nopeampaa.

Taiteen tuoma katkos hoitoympäristön arkeen auttaa hetkeksi irrottautumaan kivusta ja alakulosta.

Manchesterin yliopistollisessa lastensairaalassa puolestaan lasten kuvantamisosasto on muutettu avaruusasemaksi taiteen avulla. Entiset pelottavat toimenpidehuoneet ovat planeettoja, joissa erilaiset hauskasti koristellut avaruusalukset (kuvauslaitteet) suorastaan kutsuvat pienet potilaat syleilyynsä. Henkilökunnan kertomuksen mukaan lapset tulevat toimenpiteisiin nyt mielellään ja itse toimenpiteet nopeutuvat lapsen keskittyessä ”avaruuteen”, eikä uusintakuvia tarvitse ottaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on vasta havahduttu taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten mukaan ottamiseen sote-palveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön. Tämä mahdollistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan ottamisen mukaan sinne, missä ihmiset ovat riippumatta siitä, missä he asuvat ja millaisessa elämäntilanteessa he ovat. Nämä asiat ovat osa nykyisen hallituksen tavoitteita, yksi kärkihankkeista, jota OKM ja STM valmistelevat yhdessä.

Kulttuuria yli 100 tuntia vuodessa harrastavat ihmiset voivat paremmin kuin kulttuuria harrastamattomat.

Taide vaikuttaa ihmisiin myönteisesti. Siksi on tärkeä mahdollistaa taiteen mukanaolo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa. Tähän valmisteilla oleva lainsäädäntö antaa hyvät mahdollisuudet.

Se, että ihmisillä on mielekästä kokemista, esteettinen hoivaympäristö ja sopivasti stimulaatiota tekee erinomaisen hyvää mielelle ja sielulle, ruumista unohtamatta. On tutkittu, että kulttuuria yli 100 tuntia vuodessa harrastavat ihmiset voivat paremmin kuin kulttuuria harrastamattomat.

Kulttuurin tuomat tunteet ja elämykset ovat hyviä tapoja työstää oman elämän kriisejä.

Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti ihmisten mieleen, joka kuitenkin vaikuttaa myös fyysiseen hyvinvointiin useissa tapauksissa ratkaisevasti. Kulttuurin tuomat tunteet ja elämykset ovat hyviä tapoja työstää oman elämän kriisejä, tunnelukkoja ja tuoda mielekkyyttä elämän tyhjyyteen.

Euroopan komission avoimen koordinaation työryhmässä työskennellään kovasti sen eteen, että kulttuuri ymmärrettäisiin ottaa osaksi syrjäytymisen ehkäisyä ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämistä. Raporttia työstetään parhaillaan ja se valmistuu keväällä 2019. Sitä ennen Suomen hallituksen kärkihankkeen tuloksena valmistellaan suositus taiteen ja kulttuurin rahoitus- ja toimintamalleista osana sosiaali- ja terveyssektoria.

Ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta on tärkeää, että jo valmistelussa otetaan huomioon kulttuurisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon toteutuminen tulevissa sote-rakenteissa. Jos sitten käykin niin, että taiteen ja ihmisen kohdatessa syntyy paranemista, ei se liene keneltäkään pois.

Johanna Vuolasto
FT, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

Lue lisää:

Tämä kirjoitus on osa maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnisarjaa. Lue lisää kolumneja: Muutoksessa (alueuudistus.fi).

Sivun alkuun