Hyppää sisältöön
Media

Reformiministerit linjasivat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2016 14.51
Tiedote 202

Reformiministerityöryhmä linjasi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävien organisointia ja ministeriöiden yhteisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston jatkovalmistelua 11. marraskuuta.

Reformiministerityöryhmä puolsi jatkovalmistelua siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta uuteen valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (työnimi Luova).

Tarkoituksena on luoda uudenlainen perusoikeuksien toteutumisen valvoja ja ohjaaja, joka on vahva ja riittävän laaja-alainen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa. Uusi virasto on niiden ministeriöiden yhteisessä kokonaisohjauksessa, joiden hallinnonalan tehtäviä virasto hoitaa. Viraston kunkin tehtäväalueen ohjauksesta vastaa toimialan ministeriö. Ohjausmallista säädetään laissa.

Ministeriryhmän päätös on ehdollinen sille, että valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon osoitetaan merkittävässä määrin tehtäviä eri hallinnonaloilta (muun muassa ympäristölupa- ja valvontatehtävät). Jos uudelle virastolle ei tule muita merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia kuin sote-valvonta ja työsuojelun järjestäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta kootaan STM:n hallinnonalalle sijoittuvaan keskusvirastoon.

Samoin päätös on ehdollinen sille, että jatkovalmistelussa uudelle yhteiselle virastolle kehitetään toimiva ohjaus- ja päätöksentekomalli. Ohjaus- ja päätöksentekomallista sovitaan reformiministerityöryhmässä.

Lisätietoa
Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM, p. 02951 63012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163338
ylijohtaja Päivi Laajala, VM p. 0295 530026

Sivun alkuun