Hyppää sisältöön
Media

Potilasturvallisuuslakia tarvitaan ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2022 17.39
Tiedote 95/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut päivityksen toimialansa organisaatioiden tilannekuvasta työtaistelun osalta. Valvovien viranomaisten raportointien perusteella on ilmeistä, että potilasturvallisuuden ja välttämättömien sekä kiireellisten palveluiden edellyttämä suojelutyö on viime kädessä turvattava lainsäädännöllä. 

STM on käynnistänyt tämän edellyttämän lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Lainsäädännöllä varmistettaisiin viimesijainen mahdollisuus suojelutyötä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin. 

Laki koskisi välttämättömiä hoitoja, joita ovat muiden muassa 

  • tehohoito, mukaan lukien keskosten ja vastasyntyneiden tehohoito;
  • päivystys ja siihen välittömästi liittyvä hoito;
  • ensihoito;
  • synnytykset;
  • välitöntä hoitoa edellyttävät syöpätapaukset; sekä
  • muu näihin verrattava, potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi välttämättä tarvittava hoito.

Esitys valmistellaan annettavaksi valtioneuvostolle mahdollisimman pian.

Lisätietoja

osastopäällikkö Satu Koskela, [email protected]

Sivun alkuun