Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Poikkeustapauksissa lähiomainen voisi hoitaa potilaan sairausvakuutusasioita

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.12.2005 13.24
Tiedote -

Hallitus ehdottaa, että vakuutetun lähiomainen voisi hoitaa tämän asioita, jos vakuutettu ei itse pysty heikon terveydentilansa vuoksi hakemaan sairausvakuutuslain mukaista etuutta. Hallitus ehdottaa myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista. Nyt ehdotetut muutokset eivät vaikuttaisi vakuutetulle maksettavien etuuksien tai korvausten määriin.

Hallitus päätti sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta torstaina 8. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lähiomainen voi hakea Kela-korvauksia sairaan puolesta

Sairausvakuutuslakia on tarkoitus muuttaa siten, että lähiomainen voisi käyttää vakuutetun puhevaltaa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Käytännössä asialla on merkitystä tilanteissa, joissa vakuutetulle ei ole määrätty edunvalvojaa eikä hän kykene valtuuttamaan toista henkilöä hakemaan etuutta puolestaan. Etuus maksettaisiin edelleen vakuutetun pankkitilille. Lakimuutos mahdollistaisi sen, että myös ne vakuutetut, jotka eivät terveydentilansa vuoksi pysty huolehtimaan asioistaan, saisivat ilman viivytystä ne etuudet ja korvaukset, joihin heillä on oikeus.

Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että ulkomainen terveyspalvelujen tuottaja on rekisteröity

Sairausvakuutuslakiin on tarkoitus lisätä säännös, jonka mukaan ulkomailla toimivilta terveyspalvelujen tuottajilta edellytettäisiin vastaavia asianomaisen maan lainsäädännön mukaisia lupia tai rekisteröintiä, kuin Suomessa toimivilta ammatinharjoittajilta tai toimintayksiköiltä edellytetään. Tarkoituksena on, että jatkossa korvaukseen oikeuttavia tutkimuksia ja hoitoja antaneiden ulkomailla toimivien ammatinharjoittajien ja laitosten pätevyysedellytyksistä säädettäisiin lailla. Samalla suomalaiset ja ulkomaiset terveyspalvelujen tuottajat tulisivat lupa- ja rekisteröintivaatimusten osalta tasavertaiseen asemaan.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Virpi Korhonen, puh. (09) 160 73914.

Sivun alkuun