Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismaat yhdessä seksismiä ja vihapuhetta vastaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2016 13.00
Uutinen

YK:n Naisten asemaa käsittelevä toimikunta kokoontuu istuntoon New Yorkissa 14.- 18. maaliskuuta. Kokouksen pääteemana ovat YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja sukupuolten tasa-arvo.

Suomi on Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2016. Yksi puheenjohtajuusvuoden teemoista on sukupuolittunut väkivalta ja tasa-arvo julkisessa tilassa.

Pohjoismaat ovat sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijöitä monella mittarilla mitattuna. Tästä huolimatta paljon parannettavaakin löytyy. Esimerkiksi sukupuolittunut vihapuhe verkossa on yhteispohjoismainen ongelma. Suomi järjestää New Yorkissa perjantaina 18. maaliskuuta yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa teemaan liittyvän sivutapahtuman, jossa pohditaan ratkaisuja tähän laajaan ongelmaan.


Suomen johdolla järjestetään myös pohjoismainen ministeritason oheistapahtuma YK:n kestävän kehityksen tavoitteista keskiviikkona 16.3. Pohjoismaat järjestävät ministeripaneelin, jonka aiheena on tasa-arvo kestävän kehityksen mahdollistajana sekä sukupuolinäkökulman tärkeys kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa. Pohjoismaiseen ministeripaneeliin osallistuvat kaikki paikalla olevat pohjoismaiset tasa-arvoministerit. Suomea edustaa valtiosihteeri Jari Partanen.


YK:n kestävän kehityksen agendan tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla, niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta. Kestävä kehitys on kehitystä, jossa tämän hetkiset tarpeet tyydytetään ilman että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuus samaan.

YK:n Naisten asemaa käsittelevä toimikunnan istuntoa voi seurata osoitteessa:

http://webtv.un.org

Ja sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #CSW60 #Planet5050.

Lisätietoja
ylitarkastaja Anni Kaukoranta, STM, p. +358 2951 63558    

Sivun alkuun