Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Det föreslås att landskapet Birkaland ska få ansvaret för att ordna flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
26.3.2018 11.30 | Publicerad på svenska 29.3.2018 kl. 8.57
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt remissyttranden om förslag till författningar som gäller ordnandet av flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården i samband med social- och hälsovårdsreformen. Enligt de föreslagna författningarna ska landskapet Birkaland ha ansvaret för att ordna flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården.

För närvarande har en del av den mest krävande prehospitala akutsjukvården på intensivvårdsnivå ordnats med läkarhelikoptrar vid sex helikopterbaser. För den verksamheten svarar bolaget FinnHEMS Oy, som ägs av de fem sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus. Det föreslås att ansvaret för att ordna dessa flygtjänster inom den prehospitala akutsjukvården ska koncentreras till landskapet Birkaland. Samtidigt ska bolaget FinnHEMS Oy övergå helt och hållet i landskapet Birkalands ägo, och det ska föreskrivas om bolaget och dess uppgifter i lagstiftningen. Samtliga landskap ska dock fortfarande ha ansvar för att ordna prehospital akutsjukvård.

Staten finansierar läkarhelikopterverksamheten med cirka 30 miljoner euro. Enligt förslaget ska den nuvarande direkta finansieringen från staten bli en del av den finansiering med allmän täckning som betalas till landskapen. Landskapet Birkaland ska få rätt att debitera landskapen för ordnandet av flygtjänsterna så att debiteringsgrunderna delas upp i en fast del (beroende på hur stor del av landskapens befolkning som kan nås med flygtjänsten) och en uppdragsbaserad del. Avsikten är att de föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft vid ingången av 2020 i samband med landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

Förslaget är på remiss till den 9 april 2018, och det ordnas även ett separat diskussionsmöte om det. Avsikten är att en proposition där förslagen ingår ska lämnas till riksdagen under april månad.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341

Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0259 163 367

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0259 163 338 (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Bilagor

Remissmaterialet (på finska)

Sivun alkuun