Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.6.2015 13.15
Tiedote 116/2015

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta lukien. Muutoksen tavoitteena on muun muassa parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta perustoimeentulotuen saamisessa, helpottaa ja yksinkertaistaa asiakkaiden asiointia, tehostaa viranomaistoimintaa sekä vähentää kuntien tehtäviä. Hallitus esitti 17. kesäkuuta, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

Toimeentulotuen taso ja tuen myöntämisperusteet pysyvät ennallaan. Toimeentulotuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Kelan arvioidaan kuitenkin pystyvän yhdenmukaistamaan toimeentulotukeen liittyvää harkintaa siten, että ihmiset eri puolilla Suomea saavat tukea vastedes entistä yhdenvertaisemmin.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi taloudelliseksi etuudeksi. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Toimeentulotuen perusosalla katettavia menoja ovat muun muassa perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot kuten ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot. Muihin perusmenoihin kuuluvina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon muun muassa asumismenoja.

Kunnat vastaavat vastedeskin täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa.

Kunnan ja Kelan on tehtävä yhteistyötä toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kelan on myös tarvittaessa neuvottava ja ohjattava perustoimeentulotuen hakijaa hakeutumaan kunnan sosiaalihuollon palveluihin. Toimeentulotukiasiakkailla on oikeus jatkossakin päästä keskustelemaan kunnan sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa seitsemän arkipäivän kuluessa tätä koskevasta pyynnöstä. Lisäksi asiakkaan oikeutta on täydennetty siten, että jatkossa hänellä on oikeus päästä keskustelemaan perustoimeentoimeentulotukeen liittyvästä asiastaan myös Kelan toimihenkilön kanssa seitsemässä arkipäivässä pyynnön esittämisestä.

Lisätietoja

johtaja Kari Ilmonen, STM, p. 0295 163 299, [email protected]
hallitussihteeri Kaisa Rainakari, STM, p. 02951 63102, [email protected]

Sivun alkuun