Hyppää sisältöön
Media

Palvelusetelikokeiluun viisi uutta hanketta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2018 12.18
Tiedote

Viisi uutta kokeilualuetta on liittynyt mukaan palvelusetelikokeiluun. Kokeiluista neljä toimivat lähes koko maakunnan alueella (Kainuu, Siun Sote, Eksote, Päijät-Häme) sekä Vaasa naapurikuntien kanssa Pohjanmaalla.

Kokeilu tuo näkyväksi sen, miten valinnanvapaus ja palveluseteli käytännössä toimivat osana sote-uudistusta ja miten mahdollistetaan yhdenvertainen hoitoon ja palveluun pääsy. Valinnanvapauden myötä kuntalainen voi itse valita asioiko julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin tuottamissa palveluissa.

Kokeiluissa kerätään eri alueiden ja palveluntuottajien kokemuksia ja näkemyksiä palvelusetelin toimivuudesta ja palvelujen yhteen sovittamisesta sekä tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta.

”Uudet kokeilut toivat mukaan kokonaisia maakuntia, jolloin myös tulevan valinnanvapauden alueelliset tavoitteet ja odotukset pääsevät testattaviksi. Palvelusetelikokeilujen keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa toimintamallin toimivuudesta, asiakkaiden käyttäytymisestä, palveluverkon kehittymisestä sekä ICT-järjestelmien toimivuudesta valinnanvapauden jatkovalmisteluun”, hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sanoo.  

Yhtenä tavoitteena on saada kokemuksia palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallien vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoidon ja palveluun pääsyn mahdollistava malli, joka kannustaa asiakkaita ja palveluntuottajia palvelutuotannon kehittämiseen. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009).

”Palvelusetelikokeilujen laajennuksella saatiin aikaisemmin aloittaneisiin kokeiluihin lisää väestöpohjaa sekä kokeilun kohteena olevia sisältöjä monipuolistettua. Uudet kokeilut vahvistavat erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin osiota, josta aikaisemmin oli vain yksi kokeilu Keski-Uudellamaalla. Saimme myös toisen suun terveydenhuollon kokeilun Tampereen ympäristöön Pirkanmaalle”, Lehtimäki toteaa.

Hankkeiden painopistealueet ja alueelliset laajuudet

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kokeillaan henkilökohtaista budjettia asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti palveluja vanhus- ja vammaispalvelulain mukaisesti. Tavoitteena on tehdä alueelle oma toimintamalli ja käsikirja eri sektorien toimijoille, kuten Eksote, yksityiset palveluntuottajat, kolmas sektori ja kansallinen taso. Lisäksi rakennetaan IT-ratkaisu, joka tukee asiakassuunnitelman tekoa ja asiakastiedon käyttöä henkilökohtaisen budjetin myöntämiseen ja sen käyttämiseen.  

Pohjois-Karjalassa kokeillaan, onko vaikea- ja kehitysvammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia omannäköisen elämän elämiseen mahdollista lisätä henkilökohtaista budjettia käyttämällä. Hankkeessa mallinnetaan myös palvelu- ja neuvontayksikön toimintaa, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita.

Kaksikielisellä Pohjanmaalla hanke keskittyy henkilökohtaisen budjetin kokeiluun iäkkäiden palveluissa. Tavoitteena on kehittää työkalu, joka tunnistaa sellaiset asiakkaat, jotka eniten hyötyvät henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Kokeiluun osallistuvilla asiakkailla on tukenaan palveluohjaaja, joka auttaa asiakasta tekemään hänelle tarpeellisia valintoja. Kokeiluun haetaan palveluntuottajiksi pienten ja keskisuurten yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoita. Tavoitteena on laatia toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön laajemmallakin asiakaspohjalla.  

Päijät-Hämeessä osa Lahden kaupungin asukkaista voivat valita palvelusetelin asioidessaan terveyspalveluissa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Kokeilulla haetaan ennakkotietoa muun muassa palvelujen käytöstä, kustannuksista, saatavuudesta, jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden ja tuottajien käyttäytymisestä. Palveluntuottajat saavat listautuneista asiakkaistaan ikäryhmittäisen, erikseen sovitun kiinteän korvauksen. Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottokäynnin lisäksi palveluntuottaja vastaa käynteihin liittyvistä perustason laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannuksista.

Kainuussa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaalipalveluissa. Kokeilussa on mukana yhteensä 50 asiakasta ikäihmisistä, vammaisista ja kehitysvammaisista, joiden kokemuksia verrataan 50 henkilön vertaisryhmään. Kokeilussa kirkastetaan maakunnan roolia palvelujen järjestäjänä ja luodaan yhtenäinen henkilökohtaisen budjetin toimintamalli eri asiakasryhmille huomioiden heidän erityistarpeensa. Kokeilulla haetaan vastauksia muun muassa siihen, laajeneeko palvelujen tarjonta alueella, ja ovatko Kainuun sosiaalihuollon palvelut tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia.

Lisätietoa

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 02951 63256, vuokko.lehtimaki(at)stm.fi
Etelä-Karjala: projektipäällikkö Anna Behm, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, p. 040 651 1833, anna.behm(at)eksote.fi
Pohjois-Karjala: projektipäällikkö Leena Suhonen, Siun sote, p. 013 330 4295, leena.suhonen(at)siunsote.fi
Pohjanmaa: projektipäällikkö Pirjo Wadén, Vaasan kaupunki, p. 040 481 3243, pirjo.waden(at)vaasa.fi
Päijät-Häme: projektipäällikkö Risto Raivio, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, p. 044 440 6343, risto.raivio(at)phhyky.fi
Kainuu: projektipäällikkö Pirjo Kyyrönen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, p. 044 797 4050, pirjo.kyyronen(at)kainuu.fi

Tiedote 19.12.2017: Palvelusetelikokeilut laajentuvat

Palvelusetelikokeilu on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Käynnissä on alueellisia kokeiluja, joiden avulla selvitetään, miten asiakas käyttäytyy, kun hän saa itse valita asioiko julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin tuottamissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi kokeiluissa tarkastellaan valinnanvapauden vaikutuksia sote-palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Palvelusetelikokeilun alueellisista kokeiluista käytetään myös nimitystä valinnanvapauskokeilu. Lue lisää: palvelusetelikokeilu (stm.fi)

Valinnanvapauspilotit toteutetaan hallituksen esittämän valinnanvapausmallin mukaisesti 1.7.2018 alkaen. Pilottien toteutus varmistuu kesäkuussa 2018 sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt sote-uudistuksen lainsäädännöstä. Pilotointiin on tullut 18 hakemusta, yksi jokaisen maakunnan alueelta. Valinnanvapauspiloteissa kokeillaan laajasti uutta valinnanvapausmallia ja valinnanvapauden tärkeimpiä osia: sote-keskusta, hammashoitoa, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Lue lisää: valinnanvapauspilotit (alueuudistus.fi)

Korjattu: linkki klo 13.00 ja lisätty infolaatikko klo 17.00.

Sivun alkuun