Hyppää sisältöön
Media

Palvelusetelikokeilun laajennuksen Kick Off -seminaari Tampereella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2018 12.26
Uutinen

Tampereella 5.–6.2.2018 järjestetyt Palvelusetelikokeilun laajennuksen Kick Off -päivät kokosivat palvelusetelikokeiluihin osallistuvat tahot yhteen. Päivien aikana perehdyttiin palvelusetelikokeilujen ensimmäisen vuoden kokemuksiin, verkostoiduttiin, jaettiin kokemustietoa sekä suunnattiin katsetta kohti tulevaa.

Myös valinnanvapauspilotit sekä tulevaa valinnanvapautta varten rakennettavat kansalliset tiedonhallintapalvelut olivat esillä tapahtumassa.

– Päivän tarkoituksena oli nopeuttaa uusien kokeiluhankkeiden käynnistymistä sekä tukea niiden verkostoitumista aikaisemmin käynnistyneiden kokeiluhankkeiden kanssa, tilaisuuden avannut hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki Sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti syksyllä 2017 valtionavustushaun, jossa alueet saattoivat hakea rahoitusta palvelusetelikokeilun laajennukseen. Myös uudet alueet saattoivat hakea mukaan kokeiluihin. Laajennetut ja uudet palvelusetelikokeilut ovat käynnissä vuoden 2018 loppuun. Palvelusetelikokeilun toteutukseen osallistuu useita eri yhteistyötahoja, joista keskeisimmät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela ja Sitra sekä 2016 ja 2017 valitut kokeilukunnat.

Vertaiskehittäminen ja vuoropuhelu keskiössä 

Seminaariin osallistuneet kokivat keskustelun ja kokemusten vaihdon tärkeäksi. Esitysten lisäksi ohjelmassa oli muun muassa sisällöllistä ja teemallista verkostoitumista.

– Lyhytkestoisissa, mutta laajoissa hankkeissa sisällöllinen vertaiskehittäminen ja toisilta oppiminen on ensiarvoisen tärkeää, Lehtimäki korostaa.

Hänen mukaansa erityisesti kokeilukuntien toimijat olivat tyytyväisiä päästessään verkostoitumaan muiden palvelusetelikokeilussa olevien kanssa ja esittämään kysymyksiä kokeilua koordinoivilta tahoilta.  

Seminaaripäiviin oli kutsuttu myös kansallisia toimijoita, jotka työskentelevät valinnanvapauden toimintamallin valmistelutehtävissä. Vuoropuhelua käytiin erityisesti ICT-järjestelmistä ja tiedontuotannosta, jotka ovat olleet palvelusetelikokeilujen arjessa haasteellisia.

Kelan tiedonhallintapalveluiden edistymistä esittelemässä ollut valinnanvapaushankkeen hankepäällikkö Hanna Varis kertoi päivän tarjonneen arvokasta palautetta eri kokeilukunnilta. Kela toteuttaa valinnanvapausjärjestelmän, jonka kautta asiakas voi verkkopalveluun kirjautumalla tehdä valinnan hoitotahosta tai palveluntuottajasta. Asiakkaat, palveluntuottajat ja maakunnat tulevat käyttämään kanta.fi-sivustolla olevia käyttöliittymiä.

– Saimme hyviä kommentteja käyttöliittymäsuunnitelmiin ja hyötyä oli toki siitäkin, että saimme kerrottua maakunnille, miten kansallinen toteutus etenee, Varis kertoo.

Kirjoittaja: Siiri Kärkkäinen, Kela

Palvelusetelikokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun ja se on osa valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Palvelusetelikokeilun hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009) ja asiakasmaksulakia (734/1992). Tietoa kokeiluista kerätään koko ajan osana kokeilun arviointia. Tietoa eri näkökulmista analysoidaan ja julkaistaan kolmen kuukauden välein.

PASI alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun