Hyppää sisältöön
Media

Palvelupakettien pilottihankkeet käyntiin 30 kunnassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2015 14.12
Uutinen

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta ovat keskeisiä tavoitteita sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa. Nykyjärjestelmän kyky vastata näihin tavoitteisiin on rajallinen muun muassa siksi, että tilastointi ja raportointi palvelevat heikosti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnittelua, järjestämistä ja johtamista.

Uudistuksen onnistumiseksi ja järjestelmän kehittämiseksi laaja asiantuntijaryhmä on kehittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketteja, joiden avulla sote-palveluiden kustannuksia ja suoritteita pystytään raportoimaan ja ohjaamaan läpinäkyvästi sekä vertailemaan valtakunnallisesti. Kokonaiskuvan saamiseksi olennaista on tarkastella kustannuksia ja suoritteita yli perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon rajojen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran yhteistyössä kehittämiä palvelupaketteja testataan nyt pilottikunnissa. Tavoitteena on, että pilottihankkeiden jälkeen palvelupaketteja ja käyttökokemuksia voidaan hyödyntää ja ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Riippuen sote-ratkaisun järjestämismallista, palvelupakettimalli voisi toimia myös tilaamisen ja rahoituksen välineenä palveluiden järjestäjän ja tuottajan välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ”Sote-tieto hyötykäyttöön”-strategiatyön, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamiseen uusia välineitä. Keväästä 2015 alkaen palvelupakettityö on ollut osa sote-tieto hyötykäyttöön strategiatyötä. Yhteistyössä on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sote-palvelupakettien pilotoinnin keskeisenä tehtävänä on testata palvelupaketteja sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen työkaluna siten, että palvelupaketit ja pilotoinnissa syntyneet kokemukset ovat hyödynnettävissä ja otettavissa käyttöön valtakunnallisesti. Palvelupaketteja pilotoidaan Etelä-Karjalan terveyspiirissä (Eksote), Pohjois-Karjalan alueella (Siun Sote), Pohjois-Savon alueella (Kuopio, PSSHP, Kysteri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä), Tampereella ja Porvoossa syksyn 2015 - kevään 2016 aikana.

Pilottikunnista Porvoo pilotoi hoivan ja hoidon palvelupakettia. Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme sanoo, että tavoitteena palvelupaketissa on muun muassa kuntalaisten eheiden ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen varmistaminen, asiakasohjauksen testaaminen ja asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluketjujen luominen.

”Yksi tavoitteistamme on määritellä ja arvioida hoivan ja hoidon palvelupaketin sisältöjä osana kunnan uudistuvia palvelusisältöjä, -rakenteita ja toimintatapoja sekä mallintaa kokonaisuus kansallisen toimintatavan näkökulmasta”, Nurme sanoo.

Pohjois-Karjalan Siun Sote-alueella testataan 12 palvelupakettia. Joensuun kaupungin tuotantojohtajan Pekka Kuosmasen mukaan on tärkeää saada valtakunnallinen vertailukelpoinen väline toimintojen raportointiin ja seurantaan.

”Pilotissa selvitämme, millä toimintojen tarkkuustasolla tätä vertailua voidaan tehdä, koska monia asioita tehdään maassamme kovin monella tavalla. Meitä kiinnostaa myös se, miten kustannustiedot tähän saadaan mukaan”, Kuosmanen sanoo.

Lisätietoja

Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, STM, puh. 0295 163012, [email protected]
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM, puh. 0295 163356, [email protected]
Eveliina Huurre, johtava asiantuntija, Sitra,puh. +358 294 618 228, [email protected]

Sivun alkuun