Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osallisuustyöryhmän ehdotus vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavista säännöksistä lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2020 14.46
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä ehdottaa, että vammaispalvelulakiin lisätään kirjaus siitä, että vammaisen henkilön palveluja koskevat päätökset tehtäisiin lähtökoh-taisesti toistaiseksi voimassa oleviksi. Lisäksi asiakkaan esittämästä avun ja tuen tarpeesta sekä palvelun toteuttamistavasta voitaisiin poiketa vain perustellusta syystä, joka olisi kirjattava pää-tökseen.


Viranomaisten ja vammaisjärjestöjen edustajista koostuneen osallisuustyöryhmän tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmä on nyt saanut raporttinsa valmiiksi ja se on lausunnolla 15.2.2021 asti.

Raportissa käsitellyt säädökset koskevat vammaisten henkilöiden osallistumisen ja osallisuuden tukemista, palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnittelua, päätöksentekoa ja niiden toteuttamista.
Osallisuustyöryhmä korostaa vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden selvittämisen, mielipi-teen muodostamisen ja ilmaisemisen tuen, tiedonsaannin sekä palveluiden jatkuvuuden tärkeyttä. Työryhmä ehdottaa, että YK:n vammaisyleissopimus otetaan vahvemmin huomioon vammais-palvelulainsäädännössä ja sen perusteluissa.

Työryhmän työllä vastattiin yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen pohjalta. Lisäksi vastattiin pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjauksiin. Hallitusohjelman mukaan sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon muun muassa vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään. Vammaisten henkilöiden yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammais-palvelulain uudistusta.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja: johtaja Taru Koivisto, p. 0295 163 323  [email protected]
Lakimies Sirkka Sivula, p. 0295 163 007, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295 163 405, [email protected]

Sivun alkuun