Hyppää sisältöön
Media

Nuoret haluavat lisää liikettä koulupäivään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.8.2016 10.16
Uutinen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry (Nuva) järjesti keväällä 2016 nuorille ideakilpailun kouluviihtyvyyden parantamiseksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihankkeen toimeksiannosta. Samaan aikaan Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu) selvitti alueensa lapsilta ja nuorilta, miten näiden hyvinvointia voisi tukea. Kummassakin projektissa fyysisen aktiviteetin lisääminen kouluissa nousi vahvasti esiin.

Nuoret toivoivat lisää liikettä ja vähemmän istumista niin oppitunneille, välitunneille kuin vapaa-ajallekin. Liikettä voisi lisätä esimerkiksi järjestämällä tuntien välissä verryttelyhetkiä, sallimalla liikuntasalin käyttö välitunneilla tai hankkimalla kouluun oppilaiden käyttöön yksinkertaisia liikuntavälineitä, kuten jumppapalloja tai hierontarullia. Nuoret toivoivat myös lisää retkipäiviä ja kerhotoiminnan lisäämistä.

Missä koulupsykologit ja -kuraattorit luuraavat?

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus nousi esiin niin Nuvan raportissa kuin keskisuomalaistenkin toiveissa. Nuoret kokivat, ettei esimerkiksi psykologin tai kuraattorin palveluita ollut saatavilla tarpeeksi. Raporttien mukaan nämä jäävät monille helposti vieraiksi. Niinpä heitä ei ole helppo lähestyä silloin, kun tarvetta olisi.

”Kävin yhdeksän vuotta samaa koulua, koko ala- ja yläkoulun. En tiedä vieläkään, minkä näköinen koulupsykologimme oli. Nyt oppilaat menevät kuraattorin tai psykologin luokse. Voisiko ajatella, että he tulisivatkin oppilaiden luokse”, kysyy lukiolainen Jere Huotari Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmästä.

Oppilaat kaipaavat luontevia välejä opettajien kanssa

Nuoret kaipaavat myös matalan kynnyksen vuoropuhelua opettajien kanssa. Nuvan ideakilpailussa ehdotettiin yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja väärässä olemisen pelon vähentämiseksi sekä säännöllisiä keskustelutilaisuuksia koko koululle että avoimen ja rennon keskustelun lisäämistä oppitunneilla.

Nuksun selvityksessä kävi ilmi, että nuoret toivovat opettajien arvostavan heitä ja kohtelevan heitä tasa-arvoisina, jotta heille olisi mahdollisimman helppoa mennä puhumaan.

Lisäksi nuoret haluaisivat myös osallistua nykyistä enemmän niin koulun päätöksentekoon kuin tuntien suunnitteluunkin. Nuvan ideakilpailussa nousi esiin, että tuntien suunnitteluun osallistuminen parantaisi mahdollisuutta hyödyntää yksilöllisiä oppimistapoja.

”Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoina parhaita kertomaan, mistä heidän hyvinvointinsa rakentuu. Aikuisten mielestä pieniltäkin tuntuvat asiat voivat olla nuorten mielestä hyvin merkityksellisiä”, muistuttaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Hän jatkaa: ”Moni näistä ehdotuksista ei maksa juuri mitään. Mielestäni kyse on asenteesta.”

Opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä kiittelee nuorten ehdotuksia ja kertoo, että palaute pyritään ottamaan huomioon muutosohjelman koulua koskevien toimenpiteiden suunnittelussa.

”Toiveissa on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä tuoreen opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Lasten ja nuorten ottaminen mukaan koulun arjen suunnitteluun pitäisi olla osa jokaisen koulun toimintakulttuuria. Tässä on vielä monissa kouluissa haastetta”, toteaa Pihkala.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lisätiedot

hankepäällikkö Hanne Kalmari, STM, p. 0295 163 046, [email protected]
ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com
opetusneuvos Jussi Pihkala, OKM, p. 0295 330 256, [email protected]
puheenjohtaja Kimi Uosukainen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, p. 044 777 0561, [email protected]
toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Keski-Suomi ry, p.  040 552 8070, [email protected]

Tutustu raportteihin

Kuvassa

Nuorten hyvinvointi koulussa -raportin toteuttajia  Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmästä (maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä), vas. Jere Huotari, Karla Karmala ja Joonas Riitamo.

Sivun alkuun