Hyppää sisältöön
Media

Unga vill röra på sig mera under skoldagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2016 10.16
Nyhet

På uppdrag av spetsprojektet Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna ordnade Förbundet för Finlands ungdomsråd (Nuva) under våren 2016 en idétävling för unga om hur man kunde förbättra skoltrivseln. Samtidigt tog föreningen Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu) reda på hur barnen och ungdomarna i Mellersta Finland tycker att deras välbefinnande kunde stödas. I båda projekten framkom en stark önskan om mer fysisk aktivitet i skolorna.

De unga önskade röra på sig mera och sitta mindre under såväl lektioner, raster som fritid. För att få in mer rörelse under skoldagen kunde man t.ex. ordna lite lätt gymnastik mellan lektionerna, tillåta användning av gymnastiksalen under rasterna eller skaffa enkla gymnastikredskap, såsom gympabollar eller massagerullar, till skolan för att användas av eleverna. De unga önskade även mer utflyktsdagar och klubbverksamhet.

Var gömmer sig skolpsykologerna och skolkuratorerna?

Även tillgången till social- och hälsotjänster lyftes fram såväl i Nuvas rapport som i de önskemål som barnen och ungdomarna i Mellersta Finland framförde. De unga upplevde att tillgången till psykologer och kuratorer var otillräcklig. Enligt rapporterna känns de som främlingar för många av barnen och ungdomarna. Därför är det inte heller så lätt att ta kontakt med dem när behovet finns.

”Jag gick nio år i samma skola, hela låg- och högstadiet. Jag vet fortfarande inte hur vår skolpsykolog såg ut. I nuläget är det eleverna som går till kuratorn eller psykologen. Kunde man inte tänka sig att de i stället skulle komma till eleverna”, frågar gymnasieeleven Jere Huotari från gruppen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (de ungas röst i Mellersta Finland).

Eleverna vill ha avslappnad relation till lärarna

De unga önskar även att tröskeln för att prata med lärarna ska vara låg. I den idétävling som Nuva ordnade föreslogs regelbundna diskussionstillfällen för hela skolan och mer öppen och avslappnad diskussion på lektionerna för att förbättra gemenskapen och minska rädslan för att ha fel.

I Nuksus utredning framgick att de unga önskar att lärarna ska respektera eleverna och behandla dem som jämlikar, så att det är så lätt som möjligt att gå och prata med lärarna.

De unga skulle också vilja delta mer både i beslutsfattandet i skolan och i planeringen av lektionerna. I Nuvas idétävling lyftes det fram att möjligheten att dra nytta av individuella inlärningsstilar skulle förbättras om eleverna får delta i planeringen av lektionerna.

”De unga är ju experter på sitt eget liv och vet därför bäst vad som får dem att må bra. Sådant som de vuxna tycker är småsaker kan ha stor betydelse för de unga”, påminner ordföranden för Förbundet för Finlands ungdomsråd, Kimi Uosukainen.

Han fortsätter: ”Många av de här förslagen kostar nästan ingenting att genomföra. Jag tycker att det är en attitydfråga.”

Undervisningsrådet Jussi Pihkala från undervisnings- och kulturministeriet berömmer de ungas förslag och säger att man inom utvecklingsprogrammet strävar efter att beakta responsen vid planeringen av de åtgärder som gäller skolan.

”I de ungas önskemål finns förvånansvärt mycket likheter med grunderna i den nya läroplanen. Att inkludera barnen och ungdomarna i planeringen av skolans vardag borde höra till varje skolas verksamhetskultur. Här ligger en utmaning för många skolor”, konstaterar Pihkala.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering. Målet är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med nuläget.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 046, [email protected]
Maria Kaisa Aula, ordförande för styrgruppen, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)luukku.com
Jussi Pihkala, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 256, [email protected]
Kimi Uosukainen, ordförande, Förbundet för Finlands ungdomsråd, tfn 044 777 0561, [email protected]
Eeva-Liisa Tilkanen, verksamhetsledare, Nuorten Keski-Suomi ry, tfn  040 552 8070, [email protected]

Bekanta dig med rapporterna

På bilden

En del av de ungdomar som deltog i utarbetandet av rapporten om de ungas välbefinnande i skolan. Från vänster Jere Huotari, Karla Karmala ja Joonas Riitamo från inflytandegruppen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (de ungas röst i Mellersta Finland).

Sivun alkuun