Hyppää sisältöön
Media

Neuvottelukunta: sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä on lisättävä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 8.22
Uutinen

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä neuvottelukunta kokoontui 23.10.2019 käsittelemään hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on lisätä vakuutuslääkäri- ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän toiminnan tuntemusta ja läpinäkyvyyttä sekä turvata kansalaisten yhdenvertaisuus ja luottamus järjestelmään.

Hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi on ensimmäisenä toimenpiteenä annettu hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 38/2019 vp). Hallitus esittää, että yliopistosairaaloille säädettäisiin velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan.

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on mahdollistaa osapuolista riippumattomien asiantuntijalausuntojen saaminen tuomioistuimille niiden käsiteltävinä olevissa vakuutuslääketieteellisissä kysymyksissä valtion kustantamana. Muutos parantaisi korvauksenhakijoiden oikeusturvaa ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Toisena kysymyksenä kokouksessa käsiteltiin toimenpiteitä, joilla parannetaan sosiaalivakuutusten päätöksenteon avoimuutta ja annettavien päätösten laatua ja ymmärrettävyyttä. Ongelmakohtina on tunnistettu, ettei järjestelmän toiminnasta eikä käsittelyprosessin sisällöstä muodostu kokonaiskuvaa lainsäädännössä. Sääntely ei kuvaa hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin roolien eroja.

Vaikka viime vuosina on lisätty sääntelyä päätösten perustelemisesta, ei lainsäädännössä ole tarkempia määräyksiä siitä, miten lääketieteelliset seikat sisällytetään ratkaisun perusteluihin. Näihin ongelmiin pyritään löytämään hallitusohjelman edellyttämät ratkaisumallit.

Lisätietoja

Erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410

Osastopäällikkö Outi Antila, p. 0295 163 164

STM asetti vuonna 2018 päätöksellään vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävän neuvottelukunnan, jonka tehtävä on jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta. Neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat STM:stä, OM:stä, Suomen potilasliitosta, EK:sta, SAK ry:stä, Kelasta, TELA ry:stä, SOSTE ry.:stä, Finanssiala ry:stä, Suomen vakuutuslääkärien yhdistyksestä, Suomen potilasasiamiehet ry:stä, Suomen Lääkäriliitosta, Invalidiliitosta ja Aivovammaliitosta.

Korjaus 24.10.2019 klo 13.43: neuvottelukunnan jäsenistöön lisätty TELA ry.
Korjaus 29.10.2019 klo 15.00: neuvottelukunnan jäsenistöön lisätty SOSTE ry.

Sivun alkuun