Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 11.00
Pressmeddelande 177/2016

Regeringen föreslår att regeln för uträkning av sjukdagpenning ändras och att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga höjs till samma nivå som garantipensionen.

Det föreslås att regeln för uträkning av sjukdagpenning ändras. Efter ändringen ska sjukdagpenningen fastställas enligt 70 procent upp till den gällande årsarbetsinkomstgräns på 30 000 euro som justeras med en lönekoefficient och enligt 20 procent när det gäller den del som överskrider gränsen. Det innebär i praktiken att den del av årsarbetsinkomsten som överstiger 30 000 euro kommer att ge mindre dagpenning än för närvarande. Ändringen gäller också rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringspenningen för unga höjs till samma nivå som garantipensionen

Det föreslås att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för sådana som deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten höjs till samma nivå som garantipensionen. Syftet med denna ändring är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och trygga genomförandet av rehabilitering.

Det föreslås också att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för yrkesinriktad rehabilitering ska justeras med folkpensionsindexet i stället för med arbetspensionsindexet. Ändringen gäller även rehabiliteringspenningar som redan betalas ut till minimibelopp.

Med stöd av Folkpensionsanstaltens beslut om yrkesinriktad rehabilitering ska det enligt förslaget vara möjligt att bevilja rehabiliteringspenning också för allmänbildande grundutbildning. Dessutom ska det för föreskrivas en skyldighet för Folkpensionsanstalten att i samband med ansökningar om rehabiliteringspenning för unga utreda den sökandes rätt till sådan ersättning för kostnader för studiematerial och resor som beviljas som yrkesinriktad rehabilitering.

Sjukvårdsersättning kan fortsatt betalas för privat hälso- och sjukvård som ges i offentliga lokaler

Enligt en temporär lagändring som är i kraft till utgången av 2016 kan det betalas sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänsterna tillhandahålls i offentliga lokaler. Nu föreslås det att den temporära lagändringen ska fortsätta att gälla ända till utgången av 2018.

I den temporära lagändringen ingår också ett förslag enligt vilket ett aktiebolag som ägs helt av en kommun eller samkommun kan betraktas som en privat tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, om bolagiseringen har genomförts för att uppfylla den bolagiseringsskyldighet som det föreskrivs om i kommunallagen.

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ändras. Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringarna till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, (SHM), tfn 0295 163 193, [email protected]

Sivun alkuun