Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i vaccinationsförordningen – personer i riskområden får vaccination mot fästingburen hjärninflammation

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2018 11.59
Pressmeddelande 36/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat förordningen om vaccinationer. De största ändringarna gäller de paragrafer i förordningen som gäller vaccination mot fästingburen hjärninflammation (encefalit) och mot stelkramp (tetanus). Ändringarna träder i kraft den 23 mars 2018.

Stränga kommungränser för gratis vaccination mot fästingburen hjärninflammation slopas

I fortsättningen är vaccinationen avgiftsfri för alla som är bosatta eller vistas långvarigt i områden med påtaglig risk för fästingburen hjärninflammation. Sådana områden är bland annat Sammonlahti i Villmanstrand, de södra delarna i Kemi, Preiskari utanför Brahestad och Kutsalö i Kotka. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen fastställa geografiska riskområden.

Hittills har vaccinationen varit gratis sedan 2006 på Åland och sedan 2017 i Pargas och Simo för alla som är permanent bosatta eller sommartid vistas minst fyra veckor i riskområdena och som rör sig i naturen och är över tre år gamla.

Det förekommer fall av fästingburen hjärninflammation på olika håll i Finland, men ofta är riskområdena geografiskt väl avgränsade. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar allmän vaccination i områden där det förekommer fler än 15 fall per 100 000 invånare per år.

Stelkrampsvaccin alltmer sällan åt personer under 65 år – revaccinationer ges fortfarande

Enligt förordningen ges stelkrampsvaccin (boosterdos mot tetanus) härefter med 20 års intervall åt alla som är under 65 år och med 10 års intervall åt alla som är över 65 år. Motiveringen till de förlängda intervallerna är att det endast har förekommit 1–2 allvarliga fall av stelkramp per år och att alla dessa sjukdomsfall har påträffats hos över 65 år gamla personer med ett bristfälligt vaccinationsskydd. Enligt undersökningar har finländarna en hög nivå av antikroppar mot tetanus. Det är dock möjligt att få boostervaccin mot tetanus oftare än så till exempel i samband med olyckor. Ett tetanusboostervaccin för vuxna skyddar också mot kikhosta och difteri. Tidigare har förstärkningsdoser mot stelkramp getts med 10 års intervaller genom vuxenåldern. Många länder, såsom Sverige, England, Spanien, Nederländerna och Australien har under de senaste åren gått över till glesare vaccinationsintervaller.

Ytterligare information

Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324

Sivun alkuun