Hyppää sisältöön
Media

Monisairaat saavat oman vastuuhenkilön terveyskeskuksissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2011 9.19
Tiedote -

Terveyskeskuksissa otetaan käyttöön uusi palvelu monisairaille, paljon palveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva terveyskeskus -ohjelmassa on tehty kansallinen mallinnus ns. asiakasvastaava-toimintamallista (case manager), jonka tavoitteena on parantaa pitkäaikaisesti sairaiden hoidon hallintaa terveyskeskuksissa.

 

"Potilaat, joilla on useita sairauksia, saattavat tarvita monenlaisia eri palveluja. Terveyskeskuksessa asiakkaalle nimetty vastuuhenkilö auttaa löytämään juuri ne oikeat palvelut. Koulutettu vastuuhenkilö toimii monisairaiden asiakkaiden tukena ja koordinoi kokonaishoitoa", kertoo peruspalveluministeri Paula Risikko.

Asiakkaat pyritään tunnistamaan potilastieto- ja seulontajärjestelmien avulla. Heille sovitaan terveyskeskuksessa vastuuhenkilö, joka vastaa hoitosuunnitelman mukaisesti asiakkaidensa omahoidon tukemisesta, hoidon toteutuksesta ja kokonaishoidon koordinoinnista. Asiakasta ei lähestytä sairaus kerrallaan, vaan kohtaamisessa otetaan huomioon koko ihminen erilaisine tarpeineen ja ongelmineen.

Asiakasvastaavalta edellytetään vähintään sairaanhoitajan koulutus, työkokemusta ja asiakasvastaavan täydennyskoulutus. Vastuuhenkilö toimii aina läheisessä yhteistyössä lääkärin kanssa. Tukena on myös moniammatillinen tiimi, jossa työskentelee eri alojen asiantuntijoita, kuten erikoistuneita sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja sosiaalipalvelujen edustajia. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös tiimin ulkopuolisten toimijoiden, kuten sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, apteekkien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ensimmäiset asiakasvastaavan koulutukset alkavat syksyllä 2011

Kansallinen mallinnus on tehty yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton kanssa. Myös muut keskeiset alan ammattijärjestöt ovat osallistuneet suunnitteluun. Asiakasvastaavan koulutusta on suunniteltu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkoston kanssa ja ensimmäiset koulutukset alkavat lukuvuonna 2011-12.

Asiakasvastaava-toiminta liittyy pitkäaikaissairauksien hoidon ja ehkäisyn malliin, jonka ideana on siirtyä hajautetusta, sairauskeskeisestä hoidosta kokonaisvaltaiseen, hyvin koordinoituun hoitoon. Pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallin käyttöönotto on yksi Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja tuloksia sekä hillitä kustannusten nousua käyttämällä resurssit entistä tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta, p. 09 160 74178, 040 581 2769

Erikoistutkija Seija Muurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen sairaanhoitajaliitto, p. 040 040 7114


Liitteet

Asiakasvastaavakoulutuksen yhtenäiset perusteet (pdf, 225 kB)

Asiakasvastaavatoiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa (pdf, 520 kB)


Muualla palvelussamme

Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma

Sivun alkuun