Hyppää sisältöön
Media

Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? Asukkaat ja asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2018 11.04
Tiedote

Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli on työstetty maakuntien työn tueksi.

Toimintamallissa annetaan vinkkejä siihen, miten asiakkaista voisi tulla tasavertaisia kumppaneita sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, tuottamisessa ja arvioinnissa.

Asiakkaiden osallistumisen toimintamallia on rakennettu maakunnallisten kokeilujen kautta. Työ on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Viisi erilaista kokeilua

Lapin, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen sekä Etelä-Karjalan alueet valittiin kokeiluun mukaan. Näin löydettiin yhteensä viisi toimijaa, jotka kokeilivat erilaisia asiakkaiden osallistumiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilu kesti vuoden.

Kokeilut vaihtelivat maakunnallisen asiakasosallisuuden toimintamallin laatimisesta erilaisiin pienimuotoisiin kokeiluihin. Esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden työtä havainnoitiin osastoilla. Yhdessä kokeilussa muodostettiin edelläkävijöiden pooli internetin avulla. Myös kehittämistä sähköisellä alustalla kokeiltiin.

”Maakunnat lähtivät hyvin mukaan ideoimaan parempia asiakkaiden osallistumisen tapoja. Niin johtajat kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisetkin innostuivat asiakasosallisuudesta. Monessa paikassa lähdettiin muuttamaan toimintakulttuuria paremmin osallistumista tukevaksi,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Luomala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Esimerkiksi yhteiskehittämisen työpajat osoittautuivat toimiviksi menetelmiksi. Ne linkittyivät suoraan sote- ja maakuntauudistukseen ja tukivat sitä kautta alueellista kehittämistyötä,” korostaa Luomala. Hankkeen avulla selvennettiin kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden rooleja sekä kuvattiin käsitteistöä.

”Asiakasosallisuutta edistävän toimintakulttuurin eteenpäin viemiseksi tarvitaan vielä paljon yhteistä työtä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Esimerkiksi digitaalisen vuorovaikutusalustan rakentaminen osoittautui haasteelliseksi,” Juha Luomala toteaa.

Kokemuksista oppia koko maahan

Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu. Raportissa käydään läpi hankkeiden kokemuksia, hyviä käytäntöjä sekä asiakasosallisuuteen liittyvää käsitteistöä. Raportin ovat kirjoittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiakasosallisuustyön asiantuntijat. 

Hankkeen yhteydessä tuotettu toimintamalli on julkaistu alueuudistus.fi-sivustolla. Aineistosta toivotaan olevan hyötyä maakunnille, kun niissä suunnitellaan sote-palveluiden toteuttamista ja asiakkaiden osallistumistapoja.

Julkaistussa aineistossa kuvataan asiakkaiden osallistumisen kokonaisuutta ja tarvittavia edellytyksiä osallistumisten toteuttamiseksi maakunnissa. Toimintamalli on suuntaa antava kehikko, jota maakunnat voivat soveltaa esimerkiksi tehdessään asiakasosallisuussuunnitelmia tai osallisuusohjelmaa.

Toimintamallin sivulle päivitetään jatkossakin lisää esimerkkejä hyvistä kokemuksista. Maakunnat voivat työskennellä yhdessä ja avoimesti Innokylässä. Innokylän verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.

Tutustu raporttiin ja aineistoihin:

Lisätietoja

Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM, puh. 02951 63492, [email protected]

Sivun alkuun