Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Osahankkeessa kehitettiin asiakkaiden osallistumisen valtakunnallinen toimintamalli, joka

  • ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • tehostaa palvelujen oikea-aikaista kohdentumista, ja väestön palvelutarpeisiin vastaavuutta arvioimalla yhdessä asiakkaiden kanssa palvelukokemuksia ja kehittämisideoita
  • parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja väestön ymmärrystä palvelutoiminnasta edistäen asiakkaiden itsenäistä selviytymistä
  • tuottaa mallin, kuinka asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat välittyvät virkamiesjohdolle ja poliittiseen päätöksentekoon.

Lisäksi hankkeessa arvioitiin asiakkaiden osallistumisen ja kokemustiedon tuottamisessa käytettävien menetelmien osuvuutta, tiedon hyödyntämistä ja uusien menetelmien, erityisesti digitaalisten menetelmien käyttöönottoa.

Asukkailla ja asiakkailla on ollut mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, lisäksi he ovat voineet vaikuttaa päätöksentekoon.

Lisää tietoa hankkeesta on Innokylässä.

Alueelliset kokeilut

Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeiltiin ja arvioitiin vuonna 2017 erilaisia toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämispilotissa: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi. Kokeiluista saadun tiedon perusteella otettiin käyttöön toimintamalli keväällä 2018.

Tutustu raporttiin ja aineistoihin:

 

 

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163492