Hyppää sisältöön
Media

Mitä Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa tarkoittaa?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2015 11.50
Uutinen

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2016. Pohjoismainen ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Ylitarkastaja Maria Waltari kertoo videohaastattelussa, mitä puheenjohtajuus pitää sisällään sosiaali- ja terveysministeriön osalta, ja miksi pohjoismainen yhteistyö on tärkeää.

Linkki videohaastatteluun:
https://youtu.be/2tWUG9FNFhs

Tekstiversio haastattelusta

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja ensi vuonna, mitä se tarkoittaa?

"Puheenjohtajuusvuotensa myötä Suomi tulee olemaan puheenjohtajana kaikissa ministerineuvostoissa ja virkamieskomiteoissa. Tämä koskee myös kaikkia pohjoismaisia työryhmiä. Puheenjohtajuuskauden aikana ulkoasiainministeriö koordinoi yhteistyötä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä tasa-arvokysymyksistä. Lisäksi ministeriö vastaa osittain myös elintarvikeasioista ja työsuojelusta."

Mitä sosiaali- ja terveysalan kysymyksiä priorisoidaan puheenjohtajavuoden aikana?

"Sosiaali- ja terveysalalla tehdään hyvin laajasti yhteistyötä. Noin vuosi sitten julkaistiin terveysalan tulevaa pohjoismaista yhteistyötä koskeva raportti. Niin sanottu Könbergin raportti sisältää 14 suositusta, jotka Suomi aikoo panna täytäntöön puheenjohtajuusvuotensa aikana. Ehdotukset koskevat hyvin vaihtelevia aiheita, esimerkiksi antibioottiresistenssiä, psykiatriaa, harvinaisia sairauksia ja virkamiesvaihtoa."

Millä aloilla sosiaali- ja terveysministeriö tekee pohjoismaista yhteistyötä?

"Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Suomelle tärkeitä yhteistyöaloja ovat esimerkiksi terveydenhuollon valmiuskysymykset, kuten eTerveyttä sekä lapsia ja nuoria koskeva yhteistyö."

Miksi pohjoismainen yhteistyö on tärkeää?

"Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää hyvien yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi naapurimaiden kanssa. Pohjoismaiden yhteiskunnat ovat myös melko samanlaisia keskenään, ja siksi eri kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä koskevien kokemusten vaihto on hyödyllistä."

Haastattelu: Anne-Sofie Pesola
Video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun