Hyppää sisältöön
Media

Ministerit Sarkkinen ja Haatainen keskustelivat luovien alojen edustajien kanssa työstä ja sosiaaliturvasta

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 9.13
Tiedote
Kuva pyöreän pöydän tapaamisesta, osanottajat suuren kokouspöydän ympärillä

Luovien alojen edustajat tapasivat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen sekä työministeri Tuula Haataisen keskiviikkona 23.3.2022. Keskustelua käytiin taitelijan työn luonteesta, monityöläisyydestä ja sosiaaliturvasta. 

Luovien alojen edustajat kertoivat taiteilijan työstä, jota tehdään usein yhtäaikaisesti tai limittäin palkansaajana, yrittäjänä, freelancerina ja itsensä työllistäjänä. Taiteilija saattaa saada palkkaa, työkorvausta, apurahaa, tekijänoikeuskorvausta tai taiteilijan yritys laskuttaa asiakasta. Usein toimeentulo muodostuu näiden yhdistelmästä. Tällaista monityöläisyyttä on nykyisin myös monilla muilla aloilla, totesivat keskustelijat.

Sosiaaliturvan kehitystyötä 

”Sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat erityisesti luovien alojen näkökulmasta ovat olleet pitkään tunnistettuja, mutta koronaepidemia on tehnyt ne entistä näkyvämmäksi. Luovilla aloilla tietyt epävarmuustekijät myös helposti kasautuvat”, totesi ministeri Sarkkinen.

Ministeri kertoi meneillään olevasta, kahden hallituskauden mittaisesta sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Luovien alojen sosiaaliturvaan on paneuduttu myös muuten.

”Yksi esimerkki pienestä konkreettisesta edistysaskeleesta on hallituksen helmikuussa tekemä päätös luopua tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa”, kertoi ministeri Hanna Sarkkinen.

Työministeri Tuula Haatainen paneutui puheenvuorossaan erityisesti sivutoimisen yrittäjän työttömyysturvaan.

”Työministerinä pidän tärkeänä, että työttömyysturvajärjestelmä tukee sekä palkansaajana että yrittäjänä tehtävää työtä. Oikeus työttömyysetuuteen on sivutoimisella yrittäjällä. Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden arviointi onkin keskeisimpiä kehittämiskohteita yrittäjien työttömyysturvaoikeudessa työ- ja elinkeinoministeriön toimialan osalta. Arvioinnista annettu soveltamisohje päivitetään tänä keväänä”, kertoo ministeri Tuula Haatainen.

Luovien alojen edustajilta useita kehitysehdotuksia

Taiteilijajärjestöjen edustajat toivat esiin kokemuksia ja tuntemuksia turvaverkkojen väliin putoamisesta, kun sosiaaliturva ei kerrykään kaikesta työstä tai sitä määritettäessä ei oteta huomioon kaikkia tehdyn työn muotoja. Useissa puheenvuoroissa ehdotettiin palkansaajan ja yrittäjän turvaa yhdistävää nk. yhdistelmävakuutusta pitkän aikavälin ratkaisuna. 

Keskustelua käytiin myös työkorvauksesta, jonka käytöstä kerrottiin tulleen luovilla aloilla yleistä. Työkorvaus ei kuitenkaan ole tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa työsuhde ja palkka olisivat oikea ratkaisu. Työkorvauksen saajan tulisi huolehtia itse sosiaaliturvastaan, mutta työstä sopimisen tilanteissa se ei aina käy riittävän hyvin selväksi tai työn tekijältä jää asia hoitamatta muusta syystä johtuen. Sosiaaliturvan kertymisen varmistamiseksi ehdotettiin myös muita tapoja, kuten valtion apurahojen muuttamista taiteilijapalkoiksi.

Taitelijoiden kokemukset sosiaaliturvaa koskevien ratkaisujen epäyhdenmukaisuudesta ovat lisääntyneet, kertoivat keskustelun osallistujat. Olemassa olevaa ohjeistusta ei tunneta tai sovelleta tai ei ymmärretä taiteilijan ammatin olemusta. Edustajat pohtivatkin, että taitelijoiden sosiaaliturva-asiat kannattaisi keskittää niihin erikoistuneille käsittelijöille. 


Tilaisuuteen kutsutut luovien alojen edustajat:

Lauri Kaira, Edunvalvontajohtaja, Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry
Annu Kemppainen, va. toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura
Hanna Kosonen, pääsihteeri, Forum Artis
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja, Näyttelijäliitto
Kaija Kärkinen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Musiikintekijät ry
Nea Leo, toiminnanjohtaja, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Raimo Söder, toiminnanjohtaja, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
Aku Toivonen, toiminnanjohtaja, Suomen Musiikintekijät
Paula Tuovinen, johtaja, Taiteen edistämiskeskus
Vappu Verronen, Toiminnanjohtaja, Suomen Säveltäjät ry 
Ahti Vänttinen, Puheenjohtaja, Muusikkojen liitto

Lisätietoja:

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Juho Orjala, p. 0295163424
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
hallitusneuvos Timo Meling, TEM, p. 029 504 9084
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
 

Hanna Sarkkinen Tuula Haatainen
Sivun alkuun