Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Saarikko: Tasa-arvo on yksi vahvimpia maakuvamme osia maailmalla

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.10.2018 10.26
Uutinen

Tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko avasi kansainvälisen tasa-arvopalkinnon uuden palkintokierroksen 25. lokakuuta Helsingissä.

”Tasa-arvo on yksi vahvimpia maakuvamme osia maailmalla suomalaisen koulutuksen rinnalla. Olemme tasa-arvostamme ylpeitä ja herkkiä myös huomaamaan mahdolliset puutteet siinä. Tasa-arvo ei ole saavutettu olotila, jonka syleilyyn voisi jäädä kellimään, vaan jotain, jota pitää päivittää ja puolustaa joka päivä, niin kotona kuin maailmalla”, ministeri Saarikko sanoi avauspuheessaan tilaisuudessa Minä, sinä ja hän - Suomalainen resepti tasa-arvoisemman maailman rakentamiseen.

Ministeri Saarikko muistutti, että Suomestakin löytyy tasa-arvo-ongelmia, ja mm. lähisuhdeväkivalta on syvässä.

”Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen on tasa-arvopolitiikkamme keskeisimpiä tavoitteita. Suomi ratifioi Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen vuonna 2015 ja sen jälkeen on tapahtunut paljon: turvakotien määrärahoja on nostettu huomattavasti, väkivallan uhreille ja läheisille tarkoitettu 24/7-puhelinpalvelu Nollalinja on aloittanut toimintansa ja seksuaalisen väkivallan uhreille on avattu matalan kynnyksen tukikeskus.”

Toinen kotimainen haaste liittyy ministerin mukaan palkkaeroihin. Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat pysyneet suurina. Palkkaerojen kuromisessa palkka-avoimuus on yksi työvälineistä.

”Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti teettämäni palkka-avoimuusselvityksen viime viikolla. Seuraavaksi olen asettamassa kolmikantaisen työryhmän pohtimaan niitä lainsäädännöllisiä toimia, mitä palkka-avoimuuden edistäminen edellyttäisi,” ministeri Saarikko sanoi.

Tasa-arvon edistäminen, myös kansainvälisesti, on yksi hallituksen prioriteeteista.

”Tässä Suomella on pitkä, katkeamaton historia vaalikaudesta toiseen. Brändimme tasa-arvossa on niin vahva, että kansainväliset kumppanimme jopa odottavat meidän toimivan asiassa aktiivisesti.”

Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden yleisenä tasa-arvoteemana on alustavasti ”Tasa-arvoiset taloudet – Gender Equal Economies”.

”Teeman keskiössä on talouden ja sukupuolten tasa-arvon vastavuoroinen suhde: tasa-arvo osana kestävää kasvua ja talouspolitiikan tarkastelu sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Suomi on myös järjestämässä EU-puheenjohtajuuskauden konferenssia, jossa mm. tarkastellaan mitä kuuluu Euroop-paan 25 vuotta YK:n Pekingin toimintaohjelman jälkeen.”

Hallitus perusti kansainvälisen tasa-arvopalkinnon, IGEP:in, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.

”IGEP on yksi tasa-arvon edistämisen keino: palkinnon avulla Suomi pyrkii lisäämään tasa-arvokeskustelua ja sitä kautta edistämään tasa-arvon toteutumista kansainvälisesti”, ministeri totesi.

”Ensimmäisen palkinnon sai 2017 liittokansleri Angela Merkel, joka on elämäntyöllään noussut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja esikuvaksi monelle naiselle ja tytölle. Liitto-kansleri Merkel ohjasi palkintoon kuuluvan 150 000 euron palkintosumman naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa taistelevalle nigeriläiselle kansalaisjärjestölle.”

”Tänään lanseeraamme syksyllä 2019 toista kertaa jaettavan palkinnon palkintokierroksen. Olemme myös iloisia, koska palkintosumma on kaksinkertaistunut ensimmäisellä kierroksella jaetusta ja se on nyt 300 000 euroa. Palkinnon saaja julkaistaan ensi vuoden syksyllä Tampereella, Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella”, ministeri totesi.

”Tästä päivästä alkaen aina vuoden loppuun asti kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon verkkosivuilla (www.genderequalityprize.fi) seuraavaa palkinnonsaajaa. Ehdotukset toimitetaan kansainväliselle palkintolautakunnalle, joka tekee valtioneuvostolle ehdotuksen palkinnonsaajaksi. Lopullisen valinnan palkinnonsaajaksi tekee valtioneuvosto.”

Vuoden 2019 palkintolautakuntaan kuuluvat sen puheenjohtaja kansanedustaja Pekka Haavisto, Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet, Women Deliver -järjestön johtaja Katja Iversen, europarlamentaarikko, Suomen ensimmäinen naispääministeri Anneli Jäätteenmäki sekä eteläafrikkalaisen kansalaisjärjestö Sonke Gender Justicen perustajiin lukeutuva Dean Peacock.

Lisätietoja

perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustaja Satu Mäki-Lassila, p. 0295 163 110

Annika Saarikko
Sivun alkuun