Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Risikko: Nuoren erityisen tarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa tärkeää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2008 6.00
Tiedote -

”Määräaikaiset terveystarkastukset toimivat eräänlaisena haavina, jonka avulla tunnistetaan enemmän tukea tarvitsevat ja järjestetään tarvittava apu. Asetuksella varmistetaan terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastus kaikille lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Säännös lapsen tai nuoren erityisen tarpeen tunnistamisesta taas velvoittaa työntekijöitä jatkuvaan valppauteen ja tuntosarvien koholla pitämiseen”, korosti peruspalveluministeri Paula Risikko perjantaina 12. syyskuuta ottaessaan vastaan työryhmän ehdotuksen neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetuksesta.

Asetuksessa painotetaan opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden erityisluonnetta ja palveluiden välitöntä saatavuutta nimenomaan opiskeluterveydenhuollon palveluina. Aikuisikäisten opiskeluterveydenhuollossa voimavaroja suunnataan opiskelijoiden tarpeiden tunnistamiseen ja tuen tarpeessa olevien todelliseen auttamiseen.

”Suomeen on syntynyt korkea-asteen opiskelijoiden ns. ”kahden kerroksen” järjestelmä, kun yliopisto-opiskelijat saavat palvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta ja ammattikorkeakouluopiskelijat odottavat turhaan opiskelupaikkakunnan järjestämiä palveluja. Tämä asetus osaltaan auttaa tähän ongelmaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö selvittää jatkossa opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapoja sekä toimii ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen palvelujen edelleen kehittämiseksi”, totesi ministeri Risikko.

”Asetus lisää aloitteellista yhteistyötä päivähoidon, lastensuojelun, opetustoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä vahvistaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa osana oppilas- ja opiskelijahuoltotoimintaa. Moniammatillisia oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kouluissa ja oppilaitoksissa on kaiken kaikkiaan vahvistettava. Tätä valmistellaan yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Lisäksi Stakes valmistelee opasta oppilas- ja opiskelijahuollosta koulujen ja oppilaitosten käyttöön”, kertoi ministeri Risikko.

”Viime aikoina on keskusteltu pitkäaikaissairaiden, esimerkiksi diabetesta sairastavien, lasten hoidon ja seurannan järjestämisestä koulupäivän aikana. On oikein hyvä, että asiaan on kiinnitetty huomiota asetuksen perustelumuistiossa terveydenhoitosuunnitelman osalta. Meillä on jo nyt hyviä esimerkkejä asian ohjeistamisesta kuntatasolla. Lisäksi syksyn aikana annetaan valtakunnallinen ohjeistus”, sanoi ministeri Risikko.

Paula Risikko
Sivun alkuun