Hyppää sisältöön
Media

Ministrarna Mattila och Vehviläinen: Försök med basinkomst banar väg för 2020-talets sociala trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.41 | Publicerad på svenska 21.10.2016 kl. 9.40
Pressmeddelande 179/2016

Under sitt sammanträde på torsdagen godkände statsrådet en proposition med förslag till lag om ett försök med basinkomst. Det primära målet med försöket med basinkomst hänför sig till främjandet av sysselsättningen, och målet är att genom en uppföljningsundersökning få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. I försöket ska ingå en försöksgrupp bestående av 2 000 personer som valts ut slumpmässigt bland sådana som får arbetslöshetsförmåner från Folkpensionsanstalten. Nivån på basinkomsten ska enligt förslaget vara 560 euro i månaden.

– I lagförslaget föreskrivs det om försökets första fas, som börjar vid ingången av nästa år. Forskningskonsortiets arbete fortsätter dock ända till november, och utifrån resultaten av det arbetet kommer regeringen att dra upp riktlinjer för en fortsättning och eventuell utvidgning av försöket, dvs. den så kallade andra fasen, som kan inledas vid ingången av 2018. I samband med det är det möjligt att se på t.ex. olika skattelösningar som inte hann med i den första fasen av försöket, eftersom den genomförs under så snäv tidsplan, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

– Detta försök är helt unikt även i internationell jämförelse, och jag vill redan nu rikta ett stort tack till dem som har jobbat med beredningen av det, konstaterar Pirkko Mattila, som är ansvarig minister för projektet.

Försöket med basinkomst är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Försöket med basinkomst är också ett led i regeringens ambition om att införa en försökskultur.

Genomförande av försök är ett samhällsutvecklingsverktyg som ger praktisk information om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

– En basinkomst som sporrar till arbete har under flera år varit ett mål för flera partier. Sipiläs regering är nu den första som gör något konkret i frågan och i enlighet med regeringsprogrammet genomför ett försök med basinkomst i Finland, berättar kommun- och reformminister Vehviläinen, som ansvarar för det spetsprojekt som gäller försökskulturen.

Regeringen har också inlett inrättandet av ett nationellt inkomstregister inom ramen för det spetsprojekt som gäller digitalisering av de offentliga tjänsterna. Ett inkomstregister med realtidsuppgifter skapar en grund för sammanjämkning av arbetsinkomster, sociala förmåner och beskattning i framtiden.

– Fullständigt utnyttjande av de uppgifter som förs in i inkomstregistret i kombination med de erfarenheter som fås från försöket med basinkomst möjliggör en samlad översyn av systemet för social trygghet. Det försök med basinkomst som inleds i början av nästa år bör också ses som en första etapp på vägen mot 2020-talets sociala trygghet, konstaterar Vehviläinen.

Ytterligare information:

Niina Perälä, minister Mattilas specialmedarbetare, tfn 0295 163 107, [email protected]

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, [email protected]

Pressmeddelandet: Proposition om försök med basinkomst överlämnas till riksdagen för behandling

Sivun alkuun