Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Blomqvist: Pohjoismaat yhdessä tasa-arvon asialla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2021 9.20
Kolumni

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021. Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Tasa-arvo on yksi pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kulmakiviä. Yhteistyö sen eteen on jatkunut jo 40 vuotta – ja jatkuu edelleen.

Tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttaminen vaatii aktiivista tasa-arvopolitiikkaa, josta hyötyy paitsi yksilö, myös yhteiskunta. Kaikkien osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan huolehtiminen, sukupuolesta riippumatta, on ratkaisevan tärkeää kestävän tulevaisuuden kannalta.

Pohjoismaat ovat kautta historian olleet edelläkävijöitä naisten edustuksen lisäämisessä ja tasaisen sukupuolijakauman edistämisessä sekä politiikassa että muualla, missä tehdään päätöksiä ja käytetään valtaa. Tämä on seurausta yli satavuotisesta työstä naisten edustuksen lisäämiseksi niin maiden poliittisissa järjestelmissä kuin niiden ulkopuolellakin. 

Valta, vastuu ja resurssit jakautuvat tästä huolimatta edelleen epätasaisesti. Myös covid-19-pandemia tuo mukanaan haasteita tasa-arvo-työhön, esimerkiksi liittyen naisten työllisyyteen, hoivavastuun ja kotityön tasapuoliseen jakautumiseen, sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. 

Lisäksi vallitsevassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on voimia, jotka toimivat tasa-arvoa vastaan sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Tämän vuoksi nyt olennaista tuoda esiin tosiasioita sukupuolijakaumasta eri sektoreilla, toimialoilla ja tasoilla Pohjoismaissa sekä oppia toisten kokemuksista. Ennakkokäsitykset, stereotyyppiset sukupuoliroolit, seksismi ja epäviralliset rakenteet eivät saa estää naisia ja miehiä saamasta yhtäläisiä vallankäyttö- ja vaikutusmahdollisuuksia. 

HLBTIQ-ihmisten oikeuksien edistämistä ei koskaan aiemmin ole käsitelty osana pohjoismaisten tasa-arvoministereiden virallista yhteistyötä. Tilanne muuttui vuonna 2020, kun HLBTIQ-asiat sisällytettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston toimialaan. On selvää, että pohjoismainen yhteistyö kuuluu kaikille, ja että kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä yhdenvertaista kohtelua edistetään Pohjolassa – etenkin tilanteessa, jolloin eri puolilta maailmaa tulee uutisia siitä, miten homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten, intersukupuolisten ja queerien oikeudet ottavat takapakkia.

Pohjoismailla on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vahva profiili. Pohjoismaisen tasa-arvotyön tehtävänä on myös tukea maiden kansainvälisiä tasa-arvovelvoitteita ja luoda synergioita kaikkialla Pohjolassa. 

The Nordic Gender Effect at Work on Pohjoismaiden pääministereiden käynnistämä aloite, jonka tavoitteena on jakaa tietoa alan pohjoismaisista kokemuksista ja edistää tasa-arvoa sekä omana tavoitteenaan että ihmisarvoisten työehtojen ja talouskasvun edellytyksenä globaalilla tasolla. Aloitteen avulla on viety maailmalle Pohjoismaiden viestiä siitä, että vanhempainvapaalla, laadukkaalla ja kaikkien saavutettavissa olevalla lastenhoidolla, työelämän joustoilla ja tasa-arvoisella johtajuudella voidaan edistää hyvinvointia ja talouden kasvua.

Puheenjohtajuusvuoden aikana Pohjoismaiden ministerineuvosto on esillä monessa kansainvälisessä tapahtumassa. YK:n naisten aseman toimikunnan sivutapahtumassa pohjoismaiset tasa-arvoministerit keskustelevat yhdessä nuorten aktivistien kanssa siitä, ketkä pääsevät valtaan. Yhteiskunnan valtarakenteiden, kuten sosioekonomisen taustan, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, iän, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun analysointi voi olla tasa-arvon todellisen toteutumisen kannalta ratkaisevaa.

Tasa-arvojohtajuutta tarvitaan, sekä Pohjolassa että maailmalla. Suomella ja pohjoismaisella yhteistyöllä on tässä tärkeä rooli. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän – myös tasa-arvon saralla.
 

Sivun alkuun