Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakuntien vastuu maatalouslomituksen tietojärjestelmistä kasvaa osana maakuntauudistusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.9.2018 10.01
Tiedote 137

Ministeriöiden yhteinen digimuutosohjelman johtoryhmä käsitteli sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehdyn selvityksen maatalouslomituksen tietojärjestelmien muutostarpeista osana maakuntauudistusta.

Johtoryhmä puolsi kokouksessaan 27.9. määrärahan käyttöoikeuden myöntämistä maatalouslomituksen päätöksenteon tietojärjestelmien valmistelua varten vuosien 2018-2019 ICT-muutosrahoituksesta.

Selvitystyö tehtiin yhteistyössä muun muassa lomituspalveluyksiköiden, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) sekä maakuntavalmisteluun liittyvien organisaatioiden kanssa.

Selvityksestä käy ilmi, ettei kyseessä ole vain maatalouslomituspalveluiden siirtämisestä kunnilta maakunnille. Samassa yhteydessä uudistetaan myös lainsäädäntöä ja maakunnille pitää luoda yhteinen toimintamalli, jotta voidaan varmistaa asiakkaiden yhdenmukainen kohtelu.

Maakuntien tulee itse järjestää ne tietojärjestelmäpalvelut, joita tarvitaan lomituksen tarjoamiseen. Tietojärjestelmissä maakuntien tulee hyödyntää yhteiskäyttöisiä ja geneerisiä järjestelmiä, esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä VM:n linjausten mukaisesti.

Maakunnilla on keskeinen rooli myös uuden päätöksentekojärjestelmän valmistelussa. Maakuntavalmistelijoita ja nykyisten lomituspalveluyksiköiden asiantuntijaosaamista tarvitaan järjestelmän tilauksen suunnittelun lisäksi myös, kun päätöksentekojärjestelmää sovitetaan yhteen maakuntien muiden tietojärjestelmien kanssa.

Uuden päätöksentekojärjestelmän hankkijaksi on suunniteltu Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:tä. Järjestelmän sisällöllinen ohjaus kuuluisi tulevaisuudessa lomitustiimille, joka sijoittuisi Valtion lupa- ja valvontaviraston oikeusturvayksikköön.

Lomituslait ovat eduskunnan käsittelyssä 2019 eikä uutta järjestelmää ehditä saamaan valmiiksi vuoden 2021 alkuun mennessä, jolloin maakuntauudistuksen on määrä astua voimaan. Selvityksessä ehdotetaan väliaikaisratkaisuksi Melan nykyistä lomitusnettiä. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää lomitusnetin käytettävyyttä Melan kanssa syksyn 2018 aikana.


• Loppuraportti: Maatalouslomituksen ICT-järjestelmän selvitys (STM/4073/2017, STM101:00/2017)

Lisätietoja:

lomituspalvelupäällikkö, Sakari Eerola, p. 050 383 0633, [email protected]
erityisasiantuntija Teija Inkilä, p. 02 951 63484, [email protected]

Tiedotteen ensimmäiseen ja toiseen kappaleeseen on tarkennettu että johtoryhmä käsitteli ja puolsi käyttöoikeuden myöntämistä 28.9. klo 11.21.

Sivun alkuun