Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakuntien ja STM:n neuvottelut alkavat – harjoituksessa luodaan tilannekuva sote-palveluista ja sovitaan kehittämistoimista

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.10.2018 8.30
Tiedote 143

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan valtion ja tulevien maakuntien yhteistyötä ja uusia toimintatapoja. Sosiaali- ja terveysministeriö käy toiset harjoitusneuvottelut maakuntavalmistelijoiden kanssa 9.10.–23.11.

Hallituksen esittämässä sote- ja maakuntamallissa valtio rahoittaa maakuntien palvelut ja seuraa palvelujen toteutumista ja kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan STM neuvottelee vuosittain maakuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta sekä laatii selvityksen palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä.

STM:n ja maakuntien väliset sote-neuvottelut luovat osaltaan pohjan maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäiville, joita koordinoi valtiovarainministeriö. Neuvottelupäivien tulokset ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa.

Neuvottelujen teemoina palvelujen saatavuus, rahoitus ja integraatio

Maakuntien ja STM:n neuvotteluissa käydään läpi teemat, joita ovat:

  • tilannekuva (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu, palvelujen järjestämisvastuu, yhteistyöalueen tehtävät, yhdyspinnat)
  • palvelujen saatavuus
  • palvelujen rahoitus, investoinnit ja tuottavuus
  • digitaalisuus, sähköiset palvelut ja tietopohja ja
  • palvelujen integraatio.

Teemat on valittu tarkastelemalla maakuntien sote-valmistelua ja niiden painotukset valitaan maakunnan tarpeiden mukaan. Kunkin teeman kohdalla keskustellaan mahdollisista haasteista ja kehittämistoimista sekä sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä.

THL laatii osana ohjausprosessia vuosittaiset maakuntakohtaiset arviot sote-palvelujen saatavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. THL julkaisee syksyn neuvottelujen kuluessa arviointiraportit jokaisesta maakunnasta.

Tulevassa maakunta- ja sote-mallissa valtioneuvosto ohjaa maakuntien toimintaa ja taloutta. Tavoitteena on, että ihmiset saavat yhdenvertaisesti palveluja koko maassa ja kustannusten kasvua voidaan hillitä. STM ohjaa maakuntien sote-palvelujen kehitystä osana valtioneuvoston kokonaisuutta.

Ensimmäiset STM:n harjoitusneuvottelut käytiin keväällä 2018 osana maakuntatalouden simulointia.

Lue lisää:

Lisätietoja:

johtaja Pasi Pohjola, STM, p. 0295 163 585, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516, [email protected]

Sivun alkuun