Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnos uudeksi tartuntatautilaiksi lähtee lausunnoille

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2014 11.00
Tiedote -
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle tartuntatauteja koskevan lakiesityksen. Lain tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy.

Lakiesityksen mukaan kunnalla olisi edelleen vastuu oman alueensa tartuntatautien torjunnasta. Sairaanhoitopiirin tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä. Näiltä osin esitys muokataan tulevan sote-uudistuksen mukaiseksi myöhemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön valtakunnallisena ohjaajana vahvistuisi.

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin roolia kunnassa ehdotetaan vahvistettavaksi. Myös aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin tulisi nimetä tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tavoitteena on sekä asiantuntemuksen että nopean toimintavaltuuden lisääminen tartuntatautien torjunnassa.

Tartuntatautien torjunnan erityisiä haasteita ovat hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille.

Torjuntatyölle välttämätön tiedonsaanti viranomaistehtävien hoitamiseksi turvattaisiin säännöksillä. THL:lle ja sairaanhoitopiireille ehdotetaan oikeutta perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettäisiin THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Poikkeuksellisen vakavaan epidemiaan, kuten pandemiaan, varautumista tehostettaisiin selventämällä työnjakoa kaikilla hallinnon tasoilla. Tilannetta johtaisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Esityksen mukaan myös yksityisillä terveydenhuollon palvelujen tuottajilla ja työterveyshuollolla tulisi olla oma roolinsa näissä tilanteissa.

Lausuntoaika päättyy 11. elokuuta 2014. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2014. Tarkoituksena on korvata vuonna 1986 annettu ja sen jälkeen monilta osin päivitetty tartuntatautilaki kokonaan uudella lailla.

Lisätietojaylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen, p. 02951 63324
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329

Muualla palvelussamme Tartuntatautien torjunta

Sivun alkuun