Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Remisstiden för förslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
2.11.2018 10.05
Pressmeddelande 160/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har fått över 70 utlåtanden om förslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken. Remisstiden går dock ut officiellt först den 18 november då även Åland har hunnit ge sitt utlåtande om förslagen. Därefter gör social- och hälsovårdsministeriet ett sammandrag av utlåtandena. Sammandraget förväntas bli klart vid årsskiftet.

Remissvaren på finska begärdes senast den 19 oktober. Redan inlämnade remissvar finns här (på finska). 

I slutet av maj föreslog arbetsgruppen åtgärder med vilka man i enlighet med tobakslagens målsättning får ett slut på användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland före år 2030. Då skulle mindre än fem procent av de vuxna använda dem dagligen.

Arbetsgruppens förslag riktas bland annat på beskattning, förebyggande av att unga börjar röka, rökfri miljö, marknadsföring, kommunikation, nya produkter, stöd för rökstopp, mer effektivt verkställande och uppföljningssystem.

De föreslagna åtgärderna ska börja vidtas planmässigt redan i början av nästa valperiod. Arbetet för ett rökfritt Finland ska enligt arbetsgruppen fortsätta planmässigt även under de kommande regeringsperioderna.

Ytterligare information:

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 02951 63137

Sivun alkuun