Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lastensuojelulain venäjänkielinen käännös on päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.11.2016 9.10
Uutinen

Päivitys on tehty sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten vuoksi.

Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille. Tätä tavoitetta silmällä pitäen tehtiin sosiaalihuoltolain säätämisen yhteydessä useita muutoksia myös lastensuojelulakiin.

Käännös on löydettävissä täältä.

Yhteyshenkilöt:

Sivun alkuun