Hyppää sisältöön
Media

Lastensuojelulain muutosehdotukset lausunnolla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 16.52
Tiedote

Lastensuojelulakia uudistetaan, jotta lasten ja perheiden tuen tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nyt lausuntoja lastensuojelulain muutosehdotuksista. 

Lakiehdotuksessa esitetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta säätämistä. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022. Myöhemmin mitoitus olisi enintään 30 lasta/sosiaalityöntekijä.  

Lisäksi lailla säädettäisiin tehostetusta avohuollon tukitoimesta, joka tarkoittaa intensiivistä ja moniammatillista lapsen kotioloissa annettavaa kuntouttavaa tukea yhdessä hänen vanhempansa tai muun läheisen kanssa. Tavoitteena on ehkäistä lapsen sijoituksen tarvetta.

Lailla säädettäisiin lastensuojelun vaativan sijaishuollon palveluista, jotta erityistä ja monialaista tukea tarvitsevien lasten huolenpitoon ja kuntoutukseen voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Myös lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia tarkennettaisiin ja säädettäisiin portaittain tiukentuva henkilöstömitoitus vuoteen 2026 asti vaativan sijaishuollon ja erityisen huolenpidon asumisyksiköihin.

Lisäksi selkeytetään erityisen huolenpidon jakson hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä. Jaksoa voitaisiin jatkaa erityisillä syillä. Tavoitteena on turvata jakson riittävän pitkä aika, jotta esimerkiksi lapsen itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus. Erityisen huolenpidon tuottaminen keskitettäisiin valtion lastensuojeluyksiköihin sekä kunnan ja mahdollisten tulevien hyvinvointialueiden omistamiin lastensuojelulaitoksiin.

Laissa myös täsmennettäisiin rajoitustoimenpiteitä huomioiden erityisesti lasten päihteiden käyttöön liittyvät haasteet sekä muutoin lapsen hengen, terveyden ja kehityksen suojeleminen. Laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttamiseen takaisin laitokseen sekä tähän liittyvästä poliisiin virka-avusta ehdotetaan uutta sääntelyä. 

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuttavana 20.5. asti lausuntopalvelussa. Lastensuojelulain uudistuksessa kuullaan erikseen myös lapsia ja nuoria. 

Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksiin ja niihin annettuun lausuntopalautteeseen. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482
hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 02951 63185

Sivun alkuun