Hyppää sisältöön
Media

30 nya åtgärder för att trygga barnens rättigheter – den första genomförandeplanen för barnstrategin är färdig

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.43
Pressmeddelande 289/2021

Regeringen har färdigställt genomförandeplanen för den nationella barnstrategin. Planen innehåller sammanlagt 30 nya åtgärder som tryggar barnens och de ungas välfärd och stärker deras rättigheter. 

Åtgärderna kompletterar det redan pågående omfattande arbetet och stärker strukturerna och kunskapsunderlaget för en långsiktig och systematisk barn- och familjepolitik.

I åtgärderna betonas barnens delaktighet och jämlikhet

En av barnstrategins huvudidéer är att trygga ställningen för barn i utsatt ställning, vilket flera av åtgärderna anknyter till. 

Avsikten är till exempel att utarbeta en egen handbok om barnskydd för barn och unga samt att genomföra ett pilotprojekt där man testar uppsökande hobbyverksamhet tillsammans med ungdomsarbetare. På så sätt når man en målgrupp som annars lätt hamnar utanför hobbyer.

Dessutom utreds tillgodoseendet av samiska barns och romska barns rättigheter och sammanställs aktuell information om välbefinnande till stöd för beslutsfattandet.

Åtgärderna grundar sig på fakta och en konsekvensbedömning

Åtgärderna i genomförandeplanen ska grunda sig på bästa tillgängliga information och en bedömning av konsekvenserna för barn.

Insamlingen och sammanställningen av information har en särskild roll i stärkandet av barnens rättigheter. För detta ändamål tas det bl.a. fram ett heltäckande faktaunderlag för uppföljning av barns och ungas välbefinnande. 

Dessutom genomförs en utbildningshelhet om barnets rättigheter och med hjälp av en delaktighetskampanj samlar man in barns och ungas synpunkter på hur deras rättigheter bör främjas. 

Varje regering utarbetar en egen genomförandeplan för fullföljandet av barnstrategin

Genom barnstrategin skapas ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Strategin grundar sig på faktaunderlaget om barns, ungas och familjers ställning samt på Finlands förpliktelser i fråga om de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Finlands första nationella barnstrategi bereddes i parlamentariskt samarbete och publicerades den 23 februari 2021. Varje regering har till uppgift att göra upp och genomföra en noggrannare plan för genomförandet för att främja riktlinjerna i strategin under sin regeringsperiod.

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177, [email protected]

Sivun alkuun