Hyppää sisältöön
Media

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaan tarvitaan kaikkia aikuisia – Toimeenpanosuunnitelma listaa keinoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2022 9.08
Tiedote 110/2022
lapsi

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa voidaan torjua ainoastaan yhteistyöllä. Mukaan tarvitaan kaikkia vanhemmista opettajiin ja poliisista järjestöihin. Tämä on kantava ajatus tuoreessa toimeenpanosuunnitelmassa, jolla toteutetaan Lanzaroten sopimusta Suomessa.

Lapsen oikeus suojeluun on keskeinen ihmisoikeus. Lanzaroten ihmisoikeussopimuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa sekä suojata uhreiksi joutuneiden lasten asemaa. Suomi allekirjoitti Lanzaroten sopimuksen vuonna 2007 ja ratifioi sen vuonna 2011.  

Nuoret toivovat, että aikuiset puhuvat asioista niiden oikeilla nimillä

Toimeenpanosuunnitelmaa varten kerättiin haavoittuvassa asemassa olevien 15–17-vuotiaiden nuorten näkemyksiä seksuaaliväkivallasta. Nuorten mielestä seksuaaliväkivaltaa voidaan parhaiten estää kasvatuksella, huolenpidolla ja tiedolla. Aikuisten tulisi osata puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja kertoa lapselle ikätasoisesti, mikä on oikein ja mikä väärin.

Aikuisten myös toivottiin ylläpitävän toivoa silloin, kun jotain ikävää on jo tapahtunut, sekä auttavan hakemaan apua. Vähätteleminen ja tuomitseminen nähtiin kaikkein huonoimpina vaihtoehtoina. Nuoret toivoivat myös lisää ennaltaehkäisevää toimintaa sekä matalan kynnyksen paikkoja, joista hakea apua. 

Suunnitelmassa on yhteensä 33 toimenpidettä

Suunnitelmassa on yhteensä 33 toimenpidettä, joiden toteutus vaatii yhteistyötä useilta eri tahoilta kuten kunnilta ja hyvinvointialueilta sekä järjestöiltä. Myös kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi verkossa tapahtuvien rikosten torjuntaan.

Suunnitelman toimenpiteitä ovat mm. seksuaalikasvatuksen laadun parantaminen sekä uusien ikätasoisten materiaalien tuottaminen turvataidoista. Poliisin lapsirikostutkinnan tilaa seurataan säännöllisesti ja varmistetaan, että nuorten ja lasten harrastustoimintaan osallistuvien aikuisten rikosrekisteriote tarkistetaan. Lisäksi laaditan kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, väkivallan ja vihapuheen vastainen sivusto. Kaikki 33 toimenpidettä löytyvät toimenpanosuunnitelmasta.  

Kahdeksan prosenttia 4.–5.-luokkalaisista ja 30 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista on kokenut seksuaalista häirintää vuoden 2021 aikana. Seksuaaliväkivaltaa on puolestaan kokenut kaksi prosenttia 4.–5.-luokkalaisista ja yhdeksän prosenttia 8.–9.-luokkalaisista. Luvut on kerätty kouluterveyskyselyissä sekä järjestöjen erillisselvityksissä.


Lisätietoja:

Sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 0295 163 581, [email protected] 
 

Sivun alkuun