Hyppää sisältöön
Media

Lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva ennakkoarvio sote-uudistuksesta on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2016 10.35
Uutinen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tilaama ennakkoarviointi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen lainsäädäntökokonaisuuden lapsivaikutuksista on valmistunut. Selvityksessä arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriöstä syyskuun alussa lausunnolle lähtenyttä lakikokonaisuutta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden näkökulmasta. Selvitys ei ole kaiken kattava lapsivaikutusten arviointi, vaan lapsenoikeusperustainen, oikeudellinen ennakkoarviointi.

Selvityksen ovat laatineet lapsen ihmisoikeuksiin perehtyneet lakimiehet Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Kirsi Pollari Lastensuojelun Keskusliitosta

”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia suunnitellaan uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön. Sen vuoksi LAPE muutosohjelman ohjausryhmässä nähtiin tarpeelliseksi arvioida perusteellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen lakikokonaisuutta”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.  

Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö luo perusrakenteen, jossa lapsi- ja perhelähtöiset palvelut jatkossa järjestetään ja tuotetaan.  LAPE- kärkihankkeen kannalta keskeisiä kysymyksiä kokonaisuuden arvioinnissa ovat seuraavat:  

  • Miten lakikokonaisuus mahdollistaa, edistää tai estää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten Suomen valtion velvoitteiden toteutumista?
  • Mahdollistavatko tai edistävätkö sote- ja maakuntauudistuksessa tehdyt linjaukset LAPE- muutosohjelman tavoitteiden toteutumista?
  • Entä onko lakikokonaisuudessa ratkaisuja, jotka mahdollisesti estäisivät tai toisivat riskejä LAPE-muutosohjelman toteutumisen kannalta?

Lapsivaikutusten ennakkoarviointia hyödynnetään laadittaessa LAPE-kärkihankkeen lausuntoa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuudesta. Arvio myös toimitetaan uudistuskokonaisuutta valmistelevien päättäjien ja virkamiesten käyttöön. Arvio julkistetaan tukemaan eri toimijoiden perehtymistä sote- ja maakuntauudistuksen laajaan lakikokonaisuuteen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden näkökulmasta.  Lape-muutosohjelman kannanotto sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöön tehdään erikseen.

”Selvitys edustaa luonnollisesti kirjoittajiensa kannanottoja ja arvioita. Selvitys ei ole sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvaltainen lapsivaikutusten arviointi vaan keskittyy nimenomaan oikeudelliseen ja lapsenoikeusperustaiseen ennakkoarviointiin”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Lisätietoja

ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

Liitteet

Esa Iivonen ja Kirsi Pollari: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten oikeudellinen ennakkoarviointi

LAPE alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun